Kommunfullmäktiges februarisammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus torsdagen den 25 februari kl 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a revidering av taxa för tillsyn och prövning enligt miljöbalken och budgetdirektiv 2022-2024.

Kallelse till Kommunfullmäktige 2021-02-25


Datum: 2021-02-25 18:00 - 2021-02-25 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun