Kommunfullmäktiges oktobersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus torsdagen den 22 oktober kl 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a Delårsrapport och Avsiktsförklaring Skönvik mfl.

Kallelse till kommunfullmäktige 2020-10-22

Delårsrapport 2020


Datum: 2020-10-22 18:00 - 2020-10-22 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun