Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktiges oktobersammanträde

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas bland annat Delårsrapport 2017 och förslag till arbetsmiljöpolicy.

Kallelse till kommunfullmäktige

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Behandling av motioner och medborgarförslag
 3. Information från revisionen
 4. Information om socialnämndens verksamhet
 5. Information om fiberutvecklingen i Säters kommun
 6. Delårsrapport
 7. Revidering av styrdokument för ekonomisk redovisning
 8. Kommuninvest särskild medlemsinsats år 2017
 9. Reviderad arbetsmiljöpolicy
 10. Redovisning av obesvarade motioner
 11. Redovisning av obesvarade medborgarförslag
 12. Reviderade regler för uppvaktning
 13. Interpellationer/frågor
 14. Valärenden
 15. Rapporter
 16. Delgivningar

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Du kan också titta på mötet via webb-TV, se kommunens hemsida www.sater.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand.

Säter 2017-10-10

Maud Jones Jans
ordförande


Datum: 2017-10-19 18:00 - 2017-10-19 00:00
Plats: Folkets Hus, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun