Kommunfullmäktiges septembersammanträde

Kommunfullmäktige sammanträder på Folkets Hus torsdagen den 24 september kl 18.00. Kommunfullmäktige behandlar bl a Samverkansavtal för bibliotekssamverkan Dalarna, Årsredovisning Räddningstjänsten Dala Mitt, Avveckling av gemensam lönenämnd samt förslag till samarbetsavtal Falu och Säters kommuner mm.

Kallelse till kommunfullmäktige 2020-09-24


Datum: 2020-09-24 18:00 - 2020-09-24 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun