Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kommunfullmäktiges septembersammanträde

Vid kommunfullmäktiges sammanträde behandlas bland annat placering av särskilt boende, inriktningsbeslut kring  samverkan med Borlänge Energi och riktlinjer för markanvisning.

Kallelse kommunfullmäktige

Ärenden:

 1. Månadens blombukett
 2. Behandling av motioner och medborgarförslag
 3. Information från revisionen
 4. Placering av särskilt boende för äldre (SÄBO)
 5. Inriktningsbeslut kring samverkan Borlänge Energi/Säters kommun
 6. Samverkansbeslut avseende tillnyktringsverksamhet
 7. Riktlinjer för arvoden till gode män för ensamkommande flyktingbarn
 8. Förslag till utvidgning av GNU/Upphandlingscenters uppdrag
 9. Riktlinjer för markanvisning
 10. Tillsyn av e-cigaretter och påfyllnadsbehållare samt justering av reglemente och samarbetsavtal
 11. Förslag till ändringar i förbundsordningen för Södra Dalarnas Samordningsförbund
 12. Mobilitetsstöd som komplement till färdtjänst
 13. Program för uppföljning och insyn
 14. Interpellationer/frågor
 15. Valärenden
 16. Rapporter
 17. Delgivningar

Handlingar till samtliga ärenden finns tillgängliga på kommunens hemsida www.sater.se samt på kommunstyrelseförvaltningen, Rådhuset.

Sammanträdet är offentligt (öppet för allmänheten). Det är också möjligt att följa mötet via webb-TV, se kommunens hemsida www.sater.se. Webb-sändningarna kan följas direkt och i efterhand.


Datum: 2017-09-21 18:00 - 2017-09-21 00:00
Plats: Folkets Hus i Säter, Järnvägsgatan 22
Arrangör: Säters kommun