Utveckling i Säterbygden – Digital träff om möjligheterna

Välkommen att delta i en digital workshop där du som företagare, föreningsmedlem eller kommunal tjänsteperson eller -politiker möts digitalt för att prata om vilka behov och möjligheter som finns för en attraktiv kommun och dess landsbygd. Det är snart dags för en ny programperiod 2023-2027 inom Leader* och dina synpunkter är viktiga för det kommande strategiarbetet.

Abbe Ronsten från Leader Nedre Dalälven guidar oss genom vad Leader och Leaderprojekt är och vilka möjligheter som lokalt ledd utveckling kan bidra till. Vi får också ta del av goda exempel på Leaderprojekt som genomförts under denna programperiod.

Under kvällen kommer vi att i mindre grupper diskutera följande:

  • Vilka behov och möjligheter finns — lokalt i din bygd i Säters kommun som helhet och dess landsbygd speciellt?
  • Var saknas det resurser idag?
  • Var kan Leader göra störst skillnad?
  • Vad behövs lokalt där du är aktiv?

Om du ska representera exempelvis en förening, diskutera gärna dessa frågor med de övriga innan den 11 maj.

Fakta om kvällen

Arrangör: Leader Nedre Dalälven och Säters kommun
Dag och tid: tisdag 11 maj kl 18:30-20:00.
Plats: Föreläsningen sker digitalt via Microsoft Teams. Du behöver inte ha Teams för att delta. Så gör du för att delta i Teamsmötet:

  1. Klicka på länken längst ner i meddelandet där det står ”Klicka här för att delta i mötet”. En ruta dyker upp.
  2. Välj hur du vill delta/ansluta till mötet. Har du inte appen eller vill ladda ner den går det bra att delta i mötet genom att välja ”Fortsätt i den här webbläsaren”.
    Detaljerade instruktioner finns här.

Anmälan: senast 10 maj kl 12:00 här via länken: https://magnetevent.se/Event/utveckling-i-saterbygden—digital-traff-om-mojligheterna-42070/

Dagen innan mötet får du en länk till den digitala workshopen.

Frågor: Har du frågor om Leader kontakta Abbe Ronsten på mejl: abbe.ronsten@regiondalarna.se. Har du frågor till Säters kommun om träffen kontakta Josefin Enström på mejl: josefin.enstrom@sater.se.

Välkommen!

*Information om Leader

Leader är en metod för lokal utveckling där olika delar av samhället samarbetar för att utveckla den lokala ekonomin. I ett s.k. trepartnerskap samverkar föreningslivet med näringslivet och den offentliga sektorn, t.ex. kommunen, för att uppnå gemensamma mål.

Avsikten med denna arbetsmetod är att skapa mervärden genom att kombinera den privata sektorns effektivitet, den offentliga sektorns ansvar och den ideella sektorns engagemang.

Syftet med Leaderarbetet är att möjliggöra för dem som bor i en bygd att förverkliga sina egna idéer och visioner om hur bygden kan utvecklas. Detta sker genom att organisationer kan ansöka om medel för att genomföra olika utvecklingsprojekt.

Läs mer om Leader Nedre Dalälven på hemsidan. 

Leader Nedre Dalälvens logga

Leader Nedre Dalälvens logga


Datum: 2021-05-11 18:00 - 2021-05-11 20:30
Plats: Digitalt via Microsoft Teams
Pris: Kostnadsfritt
Arrangör: Säters kommun och Leader Nedre Dalälven