Vernissage av sommarutställning på Säters bibliotek

Välkommen på vernissage av sommarutställningen Skapelsens Medarbetare onsdag 28 juni kl. 17.30 på Säters bibliotek!

Skapelsens Medarbetare är en utställning av åtta medverkande, flera med anknytning till Säterbygden

En målining i akvarell föreställande ett landskap och ett i landskapet transparent ansikteSamlingsutställningen Skapelsens Medarbetare är funderingar uttryckta i ord och bild. Här hyllas övertygelsen om att alla har en skapandeförmåga inom sig och ett behov av att uttrycka den. Utställningen är menad att inspirera varje människa att våga ta fram och visa sin inneboende kreativitet, att bejaka sin egen potential till skapande.

I både utställningen och i en tillhörande bok får vi möta några ”vanliga” människor som uttrycker sig i ord och bild. Ingen av dem är yrkesverksam inom bildkonst eller författarverksamhet. De känner inte varandra utan sammansättningen av deltagare är mer av en slump. Gemensamt har de dock att de alla bär på ett behov att skapa och att uttrycka sina inre tankar och visioner. Deras ord och målningar berättar en historia, hur den tolkas är upp till betraktaren. Genom texter och målningar delar de medverkande med sig inte bara av sina personliga erfarenheter och inre landskap utan även av sin inställning till olika allmänmänskliga tankegångar och frågeställningar.

Ur olika vinklar speglar utställningen en förundran inför Skapelsen, vår tro och vårt tvivel, vårt ständiga sökande efter svar och tröst och vårt famlande efter kraft för att orka hantera svåra livssituationer. Ett universellt mänskligt behov speglas i dessa tankegångar. I mångt och mycket känner vi igen oss. Just i detta igenkännande fångar utställningen oss och manar oss till begrundan, eftertanke och självreflektion.

Utställningen pågår mellan 28 juni – 27 juli och går att besöka under bibliotekets öppettider. 


Datum: 2023-06-28 17:30 - 2023-06-28 19:00
Plats: Kulturhörnan Säters bibliotek
Pris: Fri entré
Arrangör: Säters kommun Kulturenheten