Trivsel och säkerhetsregler

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

– Ställ tillbaka vikter och redskap när du är klar.
– Hantera vikterna varsamt, släpp dem ej i golvet eller slå ihop så det smäller.
– Använd rena inomhusskor.
– Inga väskor och ytterkläder på gymmet.
– Medföljande barn vistas med tanke på säkerheten utanför gymmet.
– Åldersgränsen är 15 år, yngre behöver målsmans godkännande.

Missbruk av gymmets regler kan resultera i avstängning och indraget gymkort!

 

Gym Access kontrakt

Med tjänsten Gym Access kan du träna från kl. 05.00 till kl. 23.00 alla dagar året runt.
Gym Access ingår vid köp av gymkort.

Instruktion:

– Utanför Skönvikshallens bemannade öppettider sker inpassering till gymmet på baksidan.
– Inpassering: Håll upp kortet framför kortläsaren tryck sedan din PIN-kod.
– Utpassering: Tryck på nyckelknappen, se till att dörren stängs efter dig.

Villkor:

– Passerkortet är personligt och får inte användas av någon annan.
– Inpassering sker en person i taget det är inte tillåtet att släppa in någon som inte har betalt kortavgiften.
– Träningstid till kl.23 innebär att lokalen senast ska lämnas med stängd dörr kl.23.
– Tjänsten Gym Access tecknas för hela tiden som ditt träningskort är giltigt. Kostnaden för ett nytt kort om du tappar bort kortet är 100: -.
– Om du är under 15 år krävs underskrift av målsman för att träna och teckna Gym Access.
– Håll ordning, plocka undan vikter och andra redskap som du använt!
– Det är inte tillåtet att bortföra något från lokalen.
– Skönvikshallens lokaler är och ska vara doping och drogfria.

Om det kommer till Skönvikshallens kännedom att villkoren ej efterlevs kommer kortet att inaktiveras och möjligheten att teckna nytt Gym Access dras in under ett års tid. Kontroller kommer att genomföras.