Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Evenemangsbidrag

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Det står fritt för alla att arrangera evenemang men för att vara berättigad till evenemangsbidrag ska evenemanget falla inom ramen för följande bidragskriterier:

 • Evenemang är en större tillställning eller händelse som arrangeras kortvarigt och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang.
 • Evenemanget ska stimulera till verksamhet i föreningar och organisationer, ej enskilda företag.
 • Ger positiva effekter på besöksnäringen.
 • Stärker den positiva bilden av Säter.
 • Ger meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
 • Ett krav för att beviljas bidrag och andra insatser är att evenemanget inte strider mot kommunens demokratiska värdegrund och inte diskriminerar någon.
 • Evenemanget har god genomförandekapacitet
 • Dialog förs med evenemangsrådet under planering/genomförande/uppföljning
 • Kommunen ska vid varje evenemang erbjudas synlighet. Evenemangsrådet beslutar om och i vilken utsträckning.
 • En uppföljning ska inlämnas senast 3 månader efter avslutat evenemang.

Ansökan skall inlämnas senast den 26 januari 2018. Beslut på din ansökan får du under mars månad. För eventuella evenemang som uppkommer senare under året, lyssna med Näringslivsenheten, tel. 0225-55149, om det finns några pengar kvar i årets pott.

Når ditt evenemang inte upp till riktlinjerna för evenemangsbidrag? Är ditt evenemang ett mindre idrotts- eller kultur evenemang? Kommunen har föreningsbidrag och bidrag för anordnande av kulturevenemang. På nedanstående länkar kan du läsa mer om riktlinjerna för övriga bidrag från kommunen.

Bidrag för anordnande av kulturarrangemang

Föreningsbidrag

Söker du evenemangsbidrag ska du fylla i nedanstående formulär

Offentlig handling

Ansökan diarieförs av Säters kommun och är att betrakta som en offentlig handling. Det innebär att allmänheten har rätt att ta del av ansökan, oavsett om bidrag beviljas eller inte.

Dina personuppgifter lagras i syfte att Säters kommun ska kunna nå dig när vi svarar på din fråga eller handlägger ditt ärende. Enligt personuppgiftslagen får vi inte registrera dina uppgifter utan ditt godkännande. Genom att du klickar på ”Skicka” i våra formulär eller e-tjänst godkänner du att Säters kommun lagrar dina uppgifter. Kommunen är skyldig att på din begäran rätta, blockera och utplåna uppgifter (28 § PuL). Enligt PuL har varje registrerad rätt att en gång per år erhålla besked, efter skriftlig ansökan, om personuppgifter som rör den sökande behandlas eller inte (26 §). Din ansökan enligt 26 § PuL skickas till den förvaltning eller bolag som vill få uppgifter från.

Ansökan om evenemangsbidrag

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ge en beskrivning av evenemanget, dess syfte, mål och vilken målgrupp ni vänder er till. 
 •  
 •  
 •  
 • Önskar evenemanget praktisk hjälp från kommunen? Kommunen kan ibland bidra med praktiskt stöd i form av till exempel avspärrningar av gator eller uppställning av toaletter i samband med evenemang. Beskriv vilket behov av praktiskt stöd som ni önskar. 
 • Har evenemanget medarrangörer, ange i så fall vilka 
 • Söker ni bidrag eller har fått beviljat bidrag från andra? Ange vilka andra bidrag (ej sponsring) som har sökts eller ska sökas till detta evenemang, ange summa och organisation. Om ni inte söker/planerar att söka andra bidrag skriv "nej" i rutan. 
 • Utförlig budget bifogas ansökan (ska innehålla både kostnader och intäkter) 
 •  
 •  
 •  
 •  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close