Evenemangsbidraget

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Är du evenemangsarrangör och önskar söka stöd från kommunen? Säters kommun har olika stöd där Evenemangsbidraget är ett av dem.

Ansökan om evenemangsbidrag 2021 – Stängd

Ansökan om evenemangsbidrag för 2021 är stängd.

Når ditt evenemang inte upp till nedan kriterier för Evenemangsbidraget?

Kanske är ditt evenemang ett mindre kulturevenemang? Då finns istället följande stöd att söka: bidrag för anordnande av kulturarrangemang. Eller kanske är ditt evenemang ett mindre sportevenemang eller annat? Kontakta då fritidssamordnaren för mer information om möjligheterna på telefonnummer: 0225-55 000.

Vilka är kriterierna för evenemangsbidraget?

Det står fritt för alla att arrangera evenemang men för att vara berättigad till Evenemangsbidraget ska evenemanget falla inom ramen för följande bidragskriterier:

  • Evenemanget är en större tillställning eller händelse som arrangeras kortvarigt och ska inte förväxlas med löpande verksamhet eller mindre arrangemang.
  • Evenemanget ska stimulera till verksamhet i föreningar och organisationer, ej enskilda företag.
  • Ger positiva effekter på besöksnäringen.
  • Stärker den positiva bilden av Säter.
  • Ger meningsfulla upplevelser för invånare och besökare.
  • Ett krav för att beviljas bidrag och andra insatser är att evenemanget inte strider mot kommunens demokratiska värdegrund och inte diskriminerar någon.
  • Evenemanget har god genomförandekapacitet.
  • Dialog förs med Evenemangsrådet under planering/genomförande/uppföljning.
  • Kommunen ska vid varje evenemang erbjudas synlighet. Evenemangsrådet beslutar om och i vilken utsträckning.
  • En uppföljning ska inlämnas senast 3 månader efter avslutat evenemang.

Information gällande evenemang och coronapandemin

Här hittar du de restriktioner och förbud som införts i Sverige med anledning av covid-19.

Information till arrangörer av evenemang och sammankomster med anledning av covid-19.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter