Digital skylt

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Syftet med den digitala textskylten vid riksväg 70 är att stärka bilden av Säter som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i. Skylten ägs och administreras av kommunen. Budskapen plockas från evenemangskalendern på Visit Dalarnas hemsida med stöd av riktlinjer från kommunen.

Vill du synas med ditt evenemang på skylten?

För att ditt evenemang ska ha en chans att få synas på skylten behöver det finnas med i Visit Dalarnas evenemangskalender. Lägg in ditt evenemang på Visit Dalarnas hemsida. Observera att vi inte lägger upp enskilda evenemang på skylten för tillfället på grund av covid-19. Vi visar ett generellt budskap med hänvisning till Visit Dalarnas evenemangskalender. Budskapet lyder: “Se evenemang på visitdalarna.se/sater”. 

Om efterfrågan att synas på skylten överstiger tillgängligt utrymme ansvarar kommunen för att prioritera. Det sker utifrån de budskap som bedöms ha bredast intresse och ge kommunen bäst marknadsföring kopplat till bilden av Säters kommun. Samtidigt eftersträvas att synliggöra en variation av olika evenemang.

Riktlinjer

Budskap på skylten

Utifrån trafiksäkerhetsaspekter samt prioriteringar för att stärka bilden av Säter läggs budskap upp på skylten.

  • Budskapet ska röra något av följande: evenemang, allmän information om kommunen, samhällsinformation eller krisinformation.
  • Budskapet ska rikta sig till allmänheten.
  • Budskapet ska syfta till att ge en god bild av vad som finns och händer i kommunen. Stärka bilden av kommunen som en attraktiv kommun att leva, verka och bo i.
  • Budskapet får inte vara kommersiell reklam, dock får information om kommersiella evenemang visas.
  • Kommunen har möjlighet att prioritera egna evenemang.
  • Information om evenemang i andra kommuner kan visas om Säters kommun är delaktig.
  • Budskapet får inte vara av personlig, politisk eller religiös karaktär eller uppmana till lagbrott.

Urval av budskap

  • Budskap väljs utifrån de evenemang som finns i Visit Dalarnas evenemangskalender. Arrangör som vill ha ett evenemang synliggjort på den digitala textskylten uppmanas säkerställa att information finns i evenemangskalendern.
  • Om efterfrågan att synas på den digitala textskylten visar sig bli stort och därmed överstiger tillgängligt utrymme ansvarar kommunen för att prioritera. Det sker utifrån de budskap som bedöms ha bredast intresse och ge kommunen bäst marknadsföring kopplat till bilden av Säters kommun. Samtidigt eftersträvas att synliggöra en variation av olika evenemang.

Avgift

Det är inte förknippat med avgift att få sitt budskap synliggjort, vilket kan komma att förändras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter