Volontärsbidrag

Kontaktinformation

Socialnämnden Säters kommun


Tack för ditt meddelande.

Pensionärsorganisationer som har medlemmar i Säters kommun kan söka ersättning för antalet medlemmar i den lokala pensionärsorganisationen.

För att få en högre ersättning kan pensionärsorganisationen teckna avtal med Socialnämnden och få ersättning för att genomföra aktiviteter riktade både till de egna medlemmarna och till pensionärer i Säters kommun som inte är medlem i någon organisation. En del av aktiviteterna ska ha karaktären av social samvaro för pensionärer i det egna boendet eller på något av kommunens särskilda boenden.

Ersättning

Ersättning betalas ut efter ansökan från organisationen. Storleken på volontärbidragen uppräknas årligen enligt SCB:s konsumentprisindex med föregående års årsmedel som grund för den årliga uppräkningen.

Ansökan och utbetalning

Ansökan om bidrag undertecknas av ordföranden och lämnas in till sociala sektorn. Det finns inte någon blankett för ansökan utan man skriver själv en ansökan på valfritt sätt.

Av ansökan ska framgå antal medlemmar i organisation som är verksam i Säters kommun. Med i ansökan ska det även finnas en beskrivning av genomförda aktiviteter under året samt planerade aktiviteter för det bidrag som söks. Bidraget utbetalas i regel under februari månad.

Ansökan skickas till:

Socialnämnden Säters kommun

Volontärbidrag

Box 300

783 27 Säters kommun