Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Föreningsbidrag för inkluderande verksamhet

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Jämställdhet, jämlikhet och delaktighet

Det finns 200 000 kronor att söka för särskilt föreningsbidrag för att utveckla ett mer inkluderande samhälle. Föreningar med verksamhet i Säter kan ansöka om bidraget.
Ansök på webben eller via pappersblankett. Lämna in ansökan senast 31 mars.
Nya föreningar och samarbeten mellan föreningar välkomnas.
Det särskilda bidraget är ett komplement till det ordinarie föreningsbidraget.
Kommunstyrelsen beslutar om vilka som får bidrag den 22 maj 2018. Utbetalningarna sker direkt efter beslutet.
Bidraget redovisas senast 3 månader efter avslutad projektperiod.
Föreningar som inte kan redovisa att medlen använts enligt ansökan, eller motivera avvikelsen, riskerar att bli återbetalningsskyldiga.

Vill ni som förening:

Göra något särskilt för killar och/eller tjejer.

Ha fler yngre eller äldre medlemmar/deltagare.

Förstärka ert arbete med integration.

Bli mer tillgängliga för personer med funktionsvariationer.

Att alla ska känna sig välkomna oavsett sexuell läggning eller uttryck.

Hjälpa till att förstärka föreningslivet i Säter.

Vad ni kan söka bidrag för:

Stöd för att anpassa verksamheten till nya medlemmar.
Stöd för att anpassa styrelsearbetet till nya medlemmar.
Ledare
Utbildning av ledare.
Utbildningsmaterial.
Förbrukningsmaterial
Bidrag till hyra av lokal eller viss utrustning.
Fadderföreningar kan söka ersättning för nedlagda timmar, med ett tak 15 timmar per hjälpt förening.

Riktlinjer för föreningsbidrag:
A. Föreningens verksamhet skall bedrivas med vedertagna, demokratiska metoder.
B. Föreningen skall vara öppen för var och en som önskar medlemskap och som acceptera föreningens mål och verksamhet.
C. Föreningen skall bedriva en verksamhet som främjar en sund fysisk och psykisk utveckling hos medlemmarna och som stärker respekten för människovärdet.
D. Verksamheten får inte ha inslag av köns- eller rasdiskriminering
E. Föreningen åtar sig att med kraft motverka all eventuell användning av otillåtna prestationshöjande medel.
F. I de fall en förening bedriver verksamhet i flera kommuner, får föreningen i bidragshänseende endast tillgodoräkna sig bidrag för de medlemmar som är bosatta i Säters kommun. Vidare får endast aktiviteter som bedrivs inom Säters kommun räknas som underlag i den kommunala bidragsansökan.

Vill du starta en förening?

Föreningen måste ha en styrelse bestående av ordförande, kassör och sekreterare.
Föreningen måste ha ett organisationsnummer och föreningskonto.
Föreningen måste ha en aktivitetsplan.
Föreningen måste visa hur den ska locka medlemmar.
Om en nystartad förening utan medlemmar blir beviljad bidrag kommer uppföljningarna att vara tätare och utbetalningarna ske med mindre summor åt gången.

Hur ni ansöker:
Fyll i ansökan via webbformuläret här nedan eller PDF-filen som finns bifogad längst ner på sidan. PDF-filen kan ni fylla i för hand eller digitalt. Skicka ansökan till kommun@sater.se eller Säters kommun, Box 300, 783 27 Säter.
Senast 31 mars vill vi ha er ansökan.

Ansökan om inkluderande föreningsbidrag

 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Ge en beskrivning av projektet/evenemanget, dess syfte, mål och vilken målgrupp ni vänder er till. 
 • Önskar ni hjälp med att starta en förening, formulera en ansökan eller få kontakt med fadderförening/samarbetsförening? Beskriv vad ni behöver hjälp med. 
 • Hur följer ni upp och utvärderar projektet/evenemanget. 
 • Bifoga budget. 
 •  
 •  
 •  

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the lost below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close