Fritidsenheten

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Säter


Tack för ditt meddelande.

Fritidsenheten arbetar för att alla invånare i Säters kommun ska ha möjlighet till en meningsfull fritid.
Fritidsverksamheten ska riktas till alla kommuninvånare men verksamhet för barn och ungdomar skall prioriteras och även äldres möjligheter till fritidsaktiviteter ska särskilt uppmärksammas och stödjas

Fritidsverksamheten ska så långt som möjligt vara organiserad av kommuninvånarna själva, helst i föreningar och endast kompletteras med kommunal verksamhet när det behövs. Verksamheten ska vara så utformad att den erbjuder rekreation och social gemenskap, den ska vara öppen för alla och syfta till stimulans och välbefinnande.

Fritidsverksamheten ska fördelas över hela kommunen utifrån kunskaper om invånarnas behov och önskemål. Ett rikt varierat utbud ska eftersträvas i kommunens alla delar. Resurser ska fördelas likvärdigt mellan flickor och pojkar samt geografiskt läge.

Arbetet i fritidsenheten präglas av utveckling, samverkan och delaktighet

Fritidsenheten ansvar för:

  • Fritid- och föreningsverksamhet
  • Social hållbarhet
  • Skönvikshallen och dess verksamhet
  • Ung i Säter och Ungdomens Hus

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter