Bidragsansökan för kulturarrangemang

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Bidragsansökan för kulturarrangemang

En ansökan ska vara inlämnad och behandlad före arrangemangets genomförande och påbörjad marknadsföring. Den handläggs och beslutas av kulturnämnden. Ansökan kan gälla ett bidrag till programmet eller ett garantibidrag som försäkran mot ekonomiskt underskott. Vid beviljande av garantibidrag sker utbetalning först efter inkommen redovisning. Skriftlig redovisning av alla program som fått kommunala bidrag skall inlämnas senast 2 månader efter genomförandet.
 • Ansökare/uppgiftslämnare

   
 • Date Format: ÅÅÅÅ streck MM streck DD
   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Arrangemang/projekt/syfte

   
 •  
 • Genomförande

   
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Programblad, mm 
 • Begärt bidragsbelopp

   
 •  
 •