Grängshammars engelska park

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

På uppdrag av Säters kommun och Länsstyrelsen Dalarna har Helena Kåks tagit fram en forskningsrapport och ett förslag till vårdprogram för den tidigare engelska parken i Grängshammar. Syftet är att stärka Grängshammar som besöksmål inom Silverringen.

Läs rapporten elektroniskt

Grängshammars engelska park – historik och vårdprogram 2019

Av: Helena Kåks
Format: pdf
Utgivning: Säter, Säters kommun
År: 2020

Arbetet med att ta fram vårdprogrammet har finansierats av Säters kommun med stöd av Länsstyrelsen Dalarna.

park med träd och vattendrag

Rapportens innehåll

Rapporten består av en historisk del samt ett restaureringsförslag. Den historiska delen bygger på studier av äldre kartor, teckningar och målningar samt brukets räkenskaper. Ett unikt material utgörs av teckningar och laveringar av konstnärerna Gustaf Silfverstråhle och Axel Fredrik Cederholm från sent 1700-tal och tidigt 1800-tal som Helena låter oss ta del av.

Engelska trädgårdar

Under 1700-talets första hälft fick nya idéer om trädgårdens utformning fäste i England. Karakteristiska inslag var strömmande vatten, träd placerade enskilt eller i klungor och vita välvda broar mellan olika holmar. Till Sverige kom den nya trädgårdsstilen i början av 1770-talet och i Dalarna anlades parker vid Stjärnsund 1799 och Kloster omkring år 1800. Spår efter en liknande anläggning finns i Grängshammar, men ingen har egentligen känt till historiken förrän nu. Räkenskaper från Grängshammars bruk visar att den Engelska parken i Grängshammmar påbörjades redan 1785 och att den var den första i Dalarna.