Kulturpris och stipendier

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturstipendium för unga

Stipendiet avser uppmuntra och stimulera ungdomar till fortsatt utövande och upptäckande av konst och kultur!

En tjej i tonåren dansar streetdance

Stipendiet utdelas exempelvis till en ungdom/grupp som gjort skillnad för andra unga, berikat kulturlivet i Säter, visat på en särskilt konstnärligt djup eller engagemang och/eller som har god potential att utvecklas vidare inom sin konstform.

Vem kan söka stipendiet?

Sökanden ska vara mellan 16-26 år, bosatt, verksam eller ha annan särskild anknytning till Säters kommun. Det kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp. Stipendiesumman är 10.000 kr.

Ansök senast 15 oktober!

Ansökan om stipendium ska vara kulturenheten tillhanda senast den 15 oktober 2021. Bifoga gärna bilagor såsom arbetsprov, bilder recensioner och rekommendationer.

Ansökan gör du enklast via blankett på kommunens webbsida: ANSÖK HÄR!

Du kan även hämta blanketter på Säters bibliotek. Blanketten skickas då till: Säters kulturenhet, Skolgränd 6, 78330, Säter eller till sofia.ylinen@sater.se

Beslut

Stipendiet beslutas av kulturnämnden 11 november och meddelas samma dag.
Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sista möte för året, den 25 november.

Säters kulturpris

Kulturpriset kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.två teatermasker

Kulturpriset kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen.

Allmänheten kan lämna in sitt förslag på kulturpristagare till Kulturnämnden.

Lämna ditt förslag senast 15  oktober!

Lämna in ditt förslag via blankett på kommunens webbsida: LÄMNA DITT FÖRSLAG HÄR!

Du kan även hämta blanketter på Säters bibliotek. Blanketten skickas då till: Säters kulturenhet, Skolgränd 6, 78330, Säter eller till karin.hasto@sater.se

Beslut

Stipendiet beslutas av kulturnämnden 11 november och meddelas samma dag.
Stipendiet delas ut på kommunfullmäktiges sista möte för året, den 25 november.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter