Kulturpris och stipendier

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturstipendium för unga

Stipendiet avser uppmuntra och stimulera ungdomar till fortsatt utövande och upptäckande av konst och kultur!

En tjej i tonåren dansar streetdance

Stipendiet utdelas exempelvis till en ungdom/grupp som gjort skillnad för andra unga, berikat kulturlivet i Säter, visat på en särskilt konstnärligt djup eller engagemang och/eller som har god potential att utvecklas vidare inom sin konstform.

Vem kan söka stipendiet?

Sökanden ska vara mellan 16-26 år, bosatt, verksam eller ha annan särskild anknytning till Säters kommun. Det kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp. Stipendiesumman är 10.000 kr.

Nästa ansökningsperiod är den 1 – 30 sep 2022

Ungdomskulturstipendiat 2021:

Säters kommuns ungdomskulturstipendium 2021 tilldelas Algot Brask. Han har talang, han har ambition och viljan att utveckla sitt trumspelande. Redan nu har han visat sin mångsidighet bakom trummorna och han har lämnat det enkla trumslagandet och gått vidare till att spela trummor med målet att bli professionell musiker.

Säters kulturpris

Kulturpriset kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.två teatermasker

Kulturpriset kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen.

Allmänheten kan lämna in sitt förslag på kulturpristagare till Kulturnämnden.

Nästa period att lämna in förslag är den 1 – 30 sep 2022

Kulturpristagare 2021:

Säters kommuns kulturpris 2021 tilldelas Karl H Kruse. För en verksamhet där konst skapats och inkluderats i miljöer som människor besöker eller vistas i, samt hans engagemang och närvaro i många människors vardag.