Kulturpris och stipendier

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturpristagare och ungdomskulturstipendiat 2022

Kulturnämnden i Säters kommun dubblerar kulturpriset 2022. Pristagare är Johanna Hästö och Jörgen Jansson. Ungdomskulturstipendiet tillfaller Agnes Fernvik. Priserna och stipendiet delas ut den 15 december på kommunstyrelsens sista sammanträde för året.

Johanna Hästö, född och uppvuxen i Säter, är en mångsidig konstnär som arbetar med olika media, från textil och teckning till

poesi, performance, film och ljud. Johanna har ställt ut inte bara runt om i Sverige, utan även internationellt. Johanna får kulturpriset 2022 med motiveringen:

”Johanna Hästö tilldelas Säters kommuns kulturpris 2022 för sin förmåga att med innovativa grepp ge konsten en plats i samhällsdebatten.”

Porträttbild

Johanna Hästö. Foto: Helena Wikström

Jörgen Jansson är uppvuxen i Säter och blev tidigt fascinerad av ljussättning vid film, teater och andra scenproduktioner. Han har arbetat med ljussättning eller ljusdesign på scener och institutioner både nationellt och internationellt, vilket han även fortsatt med parallellt med sitt arbete som teknisk chef på Moderna Museet i Stockholm. Jörgen får kulturpriset 2022 med motiveringen:

”Jörgen Jansson tilldelas Säters kommuns kulturpris 2022 för att han med ljuset som arbetsredskap låter andras konst komma till sin rätt.”

Agnes Fernvik, född och uppvuxen i Stora Skedvi, har studerat konst och behärskar redan många olika tekniker. Hon vill fortsätta utvecklas inom konsten och tilldelas därför ungdomskulturstipendiet 2022 med motiveringen:

”Agnes Fernvik tilldelas Säters kommuns ungdomskulturstipendium för sitt konstnärliga skapande.”

Porträttbild

Kulturstipendium för unga

Stipendiet avser uppmuntra och stimulera ungdomar till fortsatt utövande och upptäckande av konst och kultur!

Stipendiet utdelas exempelvis till en ungdom/grupp som gjort skillnad för andra unga, berikat kulturlivet i Säter, visat på en särskilt konstnärligt djup eller engagemang och/eller som har god potential att utvecklas vidare inom sin konstform.

Vem kan söka stipendiet?

Sökanden ska vara mellan 16-26 år, bosatt, verksam eller ha annan särskild anknytning till Säters kommun. Det kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp. Stipendiesumman är 10.000 kr.

Nästa ansökningsperiod är september 2023

Säters kulturpris

Kulturpriset kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.

Kulturpriset kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen.

Allmänheten kan lämna in sitt förslag på kulturpristagare till Kulturnämnden.

Nästa förslagperiod är september 2023