Kulturpris och stipendier

Kontaktinformation

Karin Hästö
Kultursekreterare
Telefon: 0225-55189
Besöksadress: Säters bibliotek, Skolgränd 6, 783 30 Säter


Tack för ditt meddelande.

Kulturstipendium för unga

Stipendiet avser uppmuntra och stimulera ungdomar till fortsatt utövande och upptäckande av konst och kultur!

En tjej i tonåren dansar streetdance

Stipendiet utdelas exempelvis till en ungdom/grupp som gjort skillnad för andra unga, berikat kulturlivet i Säter, visat på en särskilt konstnärligt djup eller engagemang och/eller som har god potential att utvecklas vidare inom sin konstform.

Vem kan söka stipendiet?

Sökanden ska vara mellan 12-26 år, bosatt, verksam eller ha annan särskild anknytning till Säters kommun. Det kan vara en enstaka person eller en väl sammanhållen grupp. Stipendiesumman är 10.000 kr.

Ansök här senast 9 oktober 2020

Info: vik. Kultursekreterare Thérèse Nylén therese.nylen@sater.se

2019 tilldelades ungdomskulturstipendiet Alexander Embretsén, EDE – Film Läs mer här

Säters kulturpris

Kulturpriset kan tilldelas person eller grupp som ideellt bidragit till att utveckla kommunens kulturliv inom musik, teater, lokalhistoria, museiverksamhet, bildskapande, författarskap eller inom verksamhet som främjar läsning m.m.två teatermasker

Kan även tilldelas personer aktiva inom kulturell verksamhet på annan ort med personlig anknytning till kommunen.

Lämna ditt förslag senast 9 oktober!

Förslag till kulturpristagare ska vara kulturnämnden tillhanda senast den 9 oktober 2020.

Ditt förslag gör du enklast via blankett på kommunens webbsida.

Lämna ditt förslag här!

Du kan även hämta ut en blankett på Säters bibliotek. Blanketten skickas då till: Säters kulturförvaltning, Skolgränd 6, 78330, Säter eller karin.hasto@sater.se

2019 tilldelades Säters kulturpris Margareta Robertsson Läs mer här

Beslut

Kulturpriset beslutas av kulturnämnden 29 oktober och meddelas samma dag.
Kulturpriset delas ut på kommunfullmäktiges sista möte för året, den 3 december

Info: Kultursekreterare Karin G Hästö karin.hasto@sater.se

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter