Summer Camp

Kontaktinformation

Besöksadress: Klockaregatan 4

Telefon: 0225-551 60

 


Tack för ditt meddelande.

Summer camp äger rum de tre första veckorna på sommarlovet varje år.

Målgruppen är ungdomar som slutat årskurs 6 och högstadieelever.

Alla aktiviteter är gratis vilket innebär att det är ett bra tillfälle att prova på lite olika saker.

Det är öppet varje dag kl. 10.00-17.00. Det är även kvällsöppet måndag och onsdag till kl. 21.00.

Aktiviteterna utgår alltid från Ungdomens Hus.