E-arkivering av kommunens webbplats

Kontaktinformation

E-arkivcentrum Dalarna

Säters kommun

Jönshyttevägen 6, Säter


Tack för ditt meddelande.

Webbplatser är av myndigheten upprättade allmänna handlingar. Det innebär att man precis som för andra typer av handlingar måste se till att informationsstruktur och format möjliggör ett långtidsbevarande. För att innehållet på webbplatsen ska kunna bevaras och finnas tillgängligt även på lång sikt måste det samlas in och sparas ner från webbplatsen regelbundet.

Metod för E-arkivering

En webcrawler är ett verktyg som kan samla in och spara ner en statisk avbild av en webbplats. Fördelarna med en webcrawler är att den ger en övergripande ögonblicksbild av webbplatsen. Länkarna kommer fortfarande vara klickbara i den sparade versionen, och utseendet och strukturen kommer vara desamma som på den aktiva webbplatsen.

Nackdelen är att allt innehåll på en webbplats inte kan samlas in med en webcrawler. Det är till exempel svårt eller omöjligt att samla in:

  1. Sidor med dynamiskt innehåll som fristående databaser och register. I den sparade versionen kommer det inte vara möjligt att söka i till exempel ett ärendehanteringssystem eller adressregister som lagts ut på webbplatsen.
  2. Avpublicerad information. Information som både hunnit publiceras och därefter avpublicerats mellan insamlingstillfällena, samlas inte in eftersom insamlingen sker från klientsidan.
  3. Sidor som kräver inloggning. För att de ska samlas in krävs att webcrawlern får behörighet till sidorna.

E-arkiv Mitt använder ett webcrawler-verktyg som är välbeprövat och rekommenderat av Riksarkivet. Med verktyget kan vi samla in kommunernas webbplatser och arkivera i e-arkivet. Insamlingen och e-arkiveringen ingår i samverkansavtalet och ger inga extra kostnader för er kommun.

Bevarandetid

De externa webbplatserna som samlas in ska bevaras för framtiden. Webbplatserna kan samlas in en gång per år enligt ett leveransschema.

Målgrupp

Den insamlade informationen riktar sig främst till kommunen, allmänheten och forskare.