Genomförda e-arkiveringar

Kontaktinformation

E-arkivcentrum Dalarna

Säters kommun

Jönshyttevägen 6, Säter


Tack för ditt meddelande.

Det dalagemensamma e-arkivet har varit i drift sedan december 2018 och har hittills tagit emot leveranser från cirka 30 verksamhetssystem, webbsidor och filsamlingar. Cirka 1 500 000 filer har lästs in. Många av verksamhetssystemen har årliga avställningar som planeras in när det passar den levererande verksamheten bäst. Årligen levereras dalakommunernas hemsidor och filminspelningar från kommunfullmäktigesammanträden. Även protokollskopior, betyg, bildsamlingar och sociala medier är återkommande leveranser till e-arkivet.

Exempel på genomförda e-arkiveringar:

Betygskopior

Bildsamlingar

ByggR

Capella

Ciceron

ECOS1

ECOS2

Elected förtroendemannaregister

ePhorte

Evolution

Facebook

Fastighetsakter

Fördjupad översiktsplan FÖP

Fullmäktigefilminspelningar

Gavona

Hemsidor

Huvudbok

Infomentor

Informationsfilmer

LEX

PMO

Podcast

Procapita skola

Procapita VoO

Procapita Lifecare

Protokollskopior

Raindance

Schoolsoft

Treserva

Twitter

W3D3

Winess förtroendemannaregister