Kommunala pensionärsrådet (KPR)

Kontaktinformation

Kommunens pensionärsråd är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för pensionärernas riksorganisationer inom kommunen.

Rådet är ett viktigt forum för utbyte av tankar och idéer med de äldre i samhället, vilka i hög grad omfattas av kommunens beslut. Det är därför angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.


Tack för ditt meddelande.