Medarbetarbudget 2021- du vet bäst

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

glödlampa med texten: "du vet bäst"

Medarbetarbudget är ett system för att involvera medarbetare i att prioritera resurser.

I Säters kommun pågår ett försöksprojekt med en medarbetarbudget på Samhällsbyggnadssektorn.

Medarbetarna har makten över 50 000 kronor som ska användas till något som förbättrar arbetsmiljön.

Målsättningen med försöksprojektet är att använda erfarenheterna från projektet när kommunen därefter prövar att bjuda in Säters kommuns medborgare till medborgarbudget. Medborgarbudget är ett motsvarande system för att involvera medborgare i att prioritera resurser. I Sverige är det flera kommuner som arbetar med olika former av medborgarbudgetar, och Säters kommun deltar med politiker och tjänstepersoner i ett nätverk för medborgarbudgetar som Sveriges kommuner och regioner (SKR) är värd för.

För att få delta i nätverket krävs att kommunen arrangerar minst två medborgarbudgetar under perioden nätverket är igång. I Säters kommun kommer det ena av de två projekten att vara en medarbetarbudget. Principerna för medarbetarbudgetar och medborgarbudgetar är desamma, och Säters kommun ser det som en fördel att pröva konceptet internt. Flera av de medarbetare som nu bjuds in som deltagare, kommer sannolikt att vara med i att utforma och genomföra det kommande medborgarbudgetprojektet. Då är det bra att själv varit med i en liknande process.

Ofta handlar medborgarbudgetprojekt om en del av investeringsbudgeten, och ofta handlar det om olika offentliga miljöer där medborgarna bjuds in att bestämma vad pengarna ska användas till. Samhällsbyggnadssektorn är därför en sektor som oftast blir involverad när det handlar om medborgarbudgetar.

Exempel på medborgarbudgetar som genomförts eller genomförs  i Sverige

Nässjö kommun, där medborgare i åtta olika områden tog fram förslag och röstade fram vinnande förslag som skulle genomföras

Avesta kommun, där medborgare tog fram förslag och röstade fram vilka fritidsaktiviteter som skulle gå att utöva i på en stor oanvänd grönyta.

Torsby kommun där yngre medborgare i skolåldern tog fram förslag och röstade fram utformning av en park.

Uppsala kommun där medborgarbudget används i landsbygdsutvecklingen

Det här är medborgarbudget/medarbetarbudget

Medborgarbudget/medarbetarbudget är ett samlingsnamn för olika metoder som används för att involvera medborgare/medarbetare i beslutsprocesser om hur kommunens resurser ska användas. Det finns olika typer av dialogformer att kombinera metoden med.

Metoden innebär medbestämmande. Det betyder att du som invånare/medarbetare är med och lämnar förslag, prioriterar och fattar beslut.

Därför är medborgarbudget intressant för Säters kommun

Det finns flera positiva effekter av att arbeta med medborgarbudget. Engagemanget hos berörda ökar generellt när det finns möjlighet att vara delaktiga i processen.  När det gäller medborgarbudgetar ökar dessutom deltagarna deras kunskap om den komplexa verksamhet som kommuner har ansvar för. Medborgarbudget ger även en möjlighet för förtroendevalda att få större kunskap om invånarnas behov, värderingar och prioriteringar.