De sju stegen

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Modellen som Säters kommun använder är en modell som Sveriges kommuner och regioner (SKR) förvaltar i Sverige. Den bygger på internationell forskning och erfarenheter som visat sig vara mest framgångsrika. Den innehåller på sju steg:

Ta fram kriterier

Här handlar det om att komma överens om vad det är medarbetarbudgeten eller medborgarbudgeten ska handla om. Hur mycket pengar och vad det finns för begränsningar för vad deltagarna kan föreslå. Kriterierna tas ofta fram av organisationen som genomför budgeten, men kan också tas fram i samarbete med de medarbetare eller medborgare som sedan ska vara med i processen.

Marknadsför

För att de som berörs av medarbetarbudgeten eller medborgarbudgeten ska få chans att vara med, krävs att de får information om den möjligheten.

Idégenerering – medborgarna kommer med förslag

I det här steget får alla möjlighet att komma med förslag och samtala med andra som deltar om sina och andras förslag. Demokrati handlar inte bara om att rösta, utan om att samtala, lyssna och kanske förändra sina prioriteringar.

Bearbeta förslagen utifrån kriterier

Förslagen som kommer in kan behöva lite arbete för att det ska bli tydligt vilka olika alternativ som kommer går att rösta på.

Medborgarna röstar på förslag

Medborgarna får här rösta om de förslag som håller sig inom kriterierna. Skillnaden mot ett vanligt kommunalt val är att här kan medborgarna som röstar vara under 18 år.

Politiskt beslut om förslagen

De förtroendevalda tar formell beslut utifrån resultatet av röstningen bland medarbetarna/medborgarna.

Genomförande

Vinnande förslaget eller förslagen genomförs.

Uppföljning

Alla som deltagit i processen får veta hur det genomförts.