Så funkar medarbetarbudgeten

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Kriterier

Projektgruppen för medarbetarbudgeten, i samråd med sektorsledningen, har tagit fram kriterier för medarbetarbudgeten.

Kriterierna är att

  • varje förslag får kosta max 30 000 kronor
  • förslagen ska förbättra arbetsmiljö för så många medarbetare som möjligt
  • ska vara tillgängliga för så många av medarbetarna som möjligt
  • ska följa gällande lagstiftning vad gäller till exempel likabehandling, icke-diskriminering och arbetsmiljö

Marknadsföring

Alla medarbetare får grundläggande information via ett utskick från sin sektorschef. Därefter kommer en inbjudan till ett möte i Teams, via deras närmaste chef.

På mötet i Teams informerar projektledaren om medarbetarbudgeten, om hur det fungerar och vad den är till för.

Det öppnas även en plats för information och diskussion på den interna Teamsplattformen.

Medarbetarna lämnar förslag

I E-tjänsten kan medarbetarna under en tidsperiod lämna in sina förslag. Det går också att ta tillbaka ett förslag som medarbetaren av någon anledning ångrar. Det kan till exempel vara på grund av att en arbetskamrat tagit fram ett annat förslag som liknar det egna, men som båda tror kan få fler röster.

Bearbetning av förslagen

Projektet arbetar tillsammans med sektorsledningen för att utvärdera om förslagen uppfyller kriterierna för att gå vidare till röstningen.

Röstning

I E-tjänsten får nu alla möjlighet att rösta på förslagen. Det går också att diskutera förslagen i Teamet. Alla som deltar måste rösta på minst två förslag, och de förslag som en person röstar på får sammanlagt kosta 50 000 kronor.

Beslut

Sektorsledningen tar formellt beslutet om att genomföra de vinnande förslagen (minst 2).

Genomförande

Sektorsledningen genomför i samarbete med medarbetarna de vinnande förslagen.

Uppföljning

Alla medarbetare får veta hur det gått med genomförandet. Alla får också möjlighet att delta i en utvärdering. Resultatet av utvärderingen används i utformningen av en medborgarbudget.