Minoritetspolitiskt arbete

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

De nationella minoritetsgrupperna i Sverige har rättigheter som regleras i lagen (2009:724) om nationella minoriteter och minoritetsspråk

Kommunerna ska ha mål och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Säters kommuns mål och riktlinjer är:

1. Säterbor som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk känner till och kan åberopa sina rättigheter.

2. Säters kommun bidrar till att bevara kommunens språkliga och kulturella mångfald.

3. Kommunanställda som tillhör en nationell minoritet och/eller talar ett minoritetsspråk kommer till tals i verksamhetsutveckling som kan beröra nationella minoriteter eller minoritetsspråk.

4. Uppdrar åt samtliga nämnder att införliva minoritetspolitiska perspektiv i sina nämndplaner och aktivitetsplaner, där så är relevant och möjligt.

För mer informations om Sveriges nationella minoriteter och minoritetesspråk, se minoritet.se.