Möteskalender 2023

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Möteskalender 2023

Kommunfullmäktige sammanträder:  23 februari, 27 april, 15 juni, 28 september, 26 oktober och 30 november

Kommunstyrelsen sammanträder: 31 januari, 7 mars, 4 april, 30 maj, 5 september, 3 oktober, 7 november och 5 december

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder: 17 januari, 14 februari, 21 mars, 18 april, 2,3,16 maj, 20 juni, 29 augusti, 19 september, 17 oktober, 21 november och 19 december

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder: 17 januari, 28 februari, 16 maj, 29 augusti, 17 oktober, 19 december

Kommunstyrelsens fritidsutskott sammanträder: 14 februari, 18 april, 20 juni, 19 september och 21 november

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder: 11 januari, 22 februari, 22 mars, 12 april, 14 juni, 20 september, 25 oktober och 14 december.

Barn- och utbildningsnämndens utskott sammanträder: 8 februari, 8,29 mars, 31 maj, 6 september, 11 oktober och  29 november

Kulturnämnden sammanträder. 2 februari, 9 mars, 13 april, 15 juni, 14 september, 12 oktober och  7 december

Socialnämnden sammanträder: 19 januari, 9 februari, 9 mars, 13 april, 11 maj, 15 juni, 14 september, 12 oktober, 16 november och 14 december

Socialnämndens utskott sammanträder: 26 januari, 23 februari, 30 mars, 27 april, 25 maj, 29 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 30 november och 21 december,

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder: 11,25 januari, 22 februari, 29 mars, 26 april, 24 maj, 21 juni, 30 augusti, 27 september, 25 oktober, 29 november

Samhällsbyggnadsnämndens utskott sammanträder: 11 januari, 8 februari, 15 mars, 12 april, 10 maj, 7 juni, 16 augusti, 13 september, 11 oktober, 15 november och 20 december.

Miljö- och byggnämnden sammanträder: 18 januari, 15 februari, 22 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 23 augusti, 20 september, 18 oktober, 22 november och 13 december

Brottsförebyggande rådet sammanträder: 14 mars, 9 maj, 10 oktober och 12 december

Tillgänglighetsrådet sammanträder:

Kommunala pensionärsrådet sammanträder: 1 mars, 17 maj, 18 oktober och 13 december.