Möteskalender 2022

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Möteskalender 2022

Kommunfullmäktige sammanträder:  24 februari, 28 april, 16 juni, 29 september, 17 oktober och 1 och 15 december,

Kommunstyrelsen sammanträder: 1 februari, 8 mars, 5 april, 31 maj (21 juni reserv), 6 september, 4 och 25 , 15 november och 13 december.

Kommunstyrelsens arbetsutskott sammanträder: 18 januari, 15 februari, 22 mars, 26 april, 2,3 och 17 maj, 21 juni, 30 augusti, 20 september, 8 och 29  november och 20 december.

Kommunstyrelsens personalutskott sammanträder: 15 februari, 26 april, 21 juni, 20 september, 29 november

Kommunstyrelsens fritidsutskott sammanträder: 18 januari, 22 mars, 17 maj, 30 augusti, 8 november, 20 december

Barn- och utbildningsnämnden sammanträder: 9 februari, 16 mars, 20 april, 15 juni, 21 september, 26 oktober och 7 december.

Barn- och utbildningsnämndens utskott sammanträder:  26 januari, 2 mars, 6 april, 1 juni, 7 september, 12 oktober och 23 november.

Kulturnämnden sammanträder. 3 februari, 17 mars, 21 april, 2 juni, 15 september, 27 oktober och  8 december.

Socialnämnden sammanträder: 20 januari, 10 februari, 10 mars, 13 april, 12 maj, 9 juni, 15 september, 13 oktober, 10 november och 8 december.

Socialnämndens utskott sammanträder:  27 januari, 24 februari, 24 mars, 28 april, 25 maj, 30 juni, 25 augusti, 29 september, 27 oktober, 24 november och 15 december.

Samhällsbyggnadsnämnden sammanträder: 3 februari, 10 mars, 13 april, 2 juni, 8 september, 6 oktober, 10 november  och 8 december.

Samhällsbyggnadsnämndens utskott sammanträder: 27 januari, 24 februari, 31 mars, 19 maj, 25 augusti,  22 september,  27 oktober och 24 november.

Miljö- och byggnämnden sammanträder: 26 januari, 23 februari, 23 mars, 20 april, 18  maj, 15 juni, 31 augusti, 28 september, 26 oktober, 23 november och 14 december.

Brottsförebyggande rådet sammanträder: 15 mars, 10 maj, 18 oktober och 6 december

Tillgänglighetsrådet sammanträder: 17 februari, 28 april, 15 september och 24 november

Kommunala pensionärsrådet sammanträder: 9 februari, 11 maj, 12 oktober och 7 december

Valnämnden sammanträder: 22 mars, 19 april, 17 maj, 21 juni, 23 och augusti