Revisionsgranskningar

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

De förtroendevalda revisorernas roll är att granska kommunens verksamhet. I sitt arbete ger revisorerna i uppdrag till KPMG att genomföra granskningar utifrån vilka frågor revisionen vill granska.

Här kan du ta del av de granskningar revisionen har gjort.

Det finns en kortare sammanfattning och en länk till den fullständiga granskningen.

Tidigare revisionsgranskningar hittar du här