Stiftelser och fonder

Kontaktinformation

Säters kommun

Telefon: 0225-55000

Besöksadress: Rådhuset, Åsgränd 2, Säter


Tack för ditt meddelande.

Här hittar du stiftelser och fonder som Säters kommun förvaltar.

Säters kommuns sociala stiftelse

Vem kan söka?

Behövande som är bosatta i Säters kommun.

Ansökningstid

Se annons i Säterbladet under våren för sista ansökningsdatum. Ansökan görs på särskild blankett.

J V Olssons stiftelse

Vem kan söka?

Barn eller ungdom upp till arton år som är blinda eller har en långvarig sjukdom.

Ansökan

Ansökan sänds till Ekonomikontoret, Säters kommun, 783 27 Säter. Utdelas av  J V Olssons styrelse.

Hilda Johanssons stiftelse

Vem kan söka?

Underlätta vård av behövande gamla i Stora Skedvi.

Ansökan

Utdelas av Hilda Johanssons styrelse. Styrelsen prioriterar utdelning till föreningar, verksamhet vid Skedvigården samt subvention till fotvårdsbehandling. Delas inte ut till enskilda personer.

Hedda och Albert Lindgrens stiftelse

Vem kan söka?

Till jordbrukarungdom för jordbruksutbildning . Bidrag till semestervila åt husmödrar i jordbrukarhem.

Ansökan

Kommunstyrelsen i december månad. Ansökan sänds till Säters kommun, kommunkansliet, 783 27 Säter.