Arbetsmarknad

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Näringslivet i Säters kommun präglas av en stark tradition av småföretagsamhet. Vi har ett varierat näringsliv och en näringslivsstruktur som består av många företag varav de flesta är små. De branscher som utmärker sig är träindustrin och lantbruket som även historiskt sett varit starka.

De största arbetsgivarna är kommunen och regionen men det som framförallt kännetecknar näringslivet är det stora utbudet av små företag. Det finns ca 1300 företag i kommunen varav de flesta har mellan 1-10 anställda.

Säters kommun består av fyra kommundelar, Centralorten Säter, Gustafs, Stora Skedvi och Silvberg som alla har sin egen karaktär och erbjuder olika förutsättningar för boende.  Jobb finns både i kommundelarna och inom hela Falun Borlänge-regionen.