Fler i egen försörjning – FIE

Kontaktinformation

Telefon: 0225-556 78


Tack för ditt meddelande.

Vi samverkar för din skull! Vi hjälper dig som behöver stöd och hjälp för att hitta din plats på arbetsmarknaden, komma vidare till studier eller daglig sysselsättning.