Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Kommunala aktivitetsansvaret

Kontaktinformation

Mattias Hörnvall

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Två ungdomar

Aktivitetsansvaret innebär att kommunen ska:

  • Hålla sig informerad om vilka som omfattas av ansvaret
  • Vid behov bidra med insatser för att unga ska starta eller återuppta sina studier och fullfölja sin utbildning
  • Dokumentera och föra register över de unga som omfattas
  • Rapportera in dokumenterade uppgifter till SCB

Vilka ungdomar ingår i det kommunala aktivitetsansvaret?

  • Studieavbrott – elever som avbrutit sina studier från gymnasiesärskolan, från ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
  • Aldrig påbörjat studier – Ungdomar som har fullgjort sin skolplikt men aldrig påbörjat studier på gymnasiesärskolan, på ett nationellt gymnasieprogram eller ett introduktionsprogram
  • Gymnasieintyg – Elever som har slutfört ett introduktionsprogram enligt sin individuella studieplan
  • Studiebevis – Elever som har slutfört ett nationellt gymnasieprogram utan att ha uppnått kraven för gymnasieexamen

Detta gäller dig som är 16-20 år och inte tagit gymnasieexamen:

  • Kontakta aktivitetsansvarig som hjälper dig att finna vägar till studier, praktik eller arbete. Tillsammans hittar vi individuella lösningar för just dig. Det är frivilligt att ta del av aktivitetsansvariges hjälp.
  • Kontakta aktivitetsansvarig om du har en sysselsättning och lämna information om var du studerar eller arbetar.

För gymnasieskolor med elever från Säters Kommun

Avhopp, hög frånvaro

Använd blanketten “Kommunala aktivitetsansvaret blankett” om elever som är folkbokförda i Säter avbryter sina studier eller är ogiltigt frånvarande i betydande utsträckning.

Blanketten skickas till ansvarig för kommunala aktivitetsansvaret.

Uppföljning

För vår uppföljning är det även av stort värde att så snart som möjligt vid läsårsslut få besked om vilka elever som har fått studiebevis, examensbevis och gymnasieintyg.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close