Samverkansteamet

Kontaktinformation

Har du frågor kontakta:

Gudrun Sjöberg, Verksamhetsledare och coach
Tel. 0225-55 322
E-post: gudrun.sjoberg@sater.se

 

Helen Johansson, coach
Tel. 0225-55 675
E-post: helen.johansson@sater.se

 

Besöksadress:
Dahlanders kunskapscenter
Jönshyttevägen 4, Våning 1

 

Postadress:
Samverkansteamet Säter
Box 300
783 27 Säter


Tack för ditt meddelande.

Samverkansteamets uppdrag är att erbjuda stöd för personer som har behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering för att öka personens förutsättningar för egen försörjning.

Samverkansteamet i Säter leds och drivs av Säters Kommun, Region Dalarna, Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen tillsammans och riktar sig till individer i behov av samordnad rehabilitering och som står långt från arbetsmarknaden. Samverkansteamet håller till i lokaler på Dahlanders kunskapscenter på Skönviksområdet.

Det finns två kriterier för att bli aktuell för samverkansteamet:

  •  Handläggare bedömer att det finns behov av samordnad rehabilitering.  Antingen att individen redan är aktuell hos flera myndigheter eller att handläggare bedömer att det finns behov av samordnad arbetslivsinriktad rehabilitering.
  • Individen ska vara motiverad och själv kunna se nyttan med att delta i verksamheten.

Verksamheten är individanpassad och de aktiviteter som finns är utifrån de behov som finns hos deltagarna för att de ska öka sina förutsättningar för egen försörjning. Nyttan för individen är i centrum. Aktiviteterna kan både var individuella och ske i grupp som t.ex.

  • Enskilda coachsamtal
  • Praktik/arbetsträning
  • Lösningsfokusgrupp och olika temagrupper

För att bli aktuell hos samverkansteamet behöver du prata med den handläggare du har kontakt med på ex. Säters kommun, Region Dalarna, Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen. Vid frågor och funderingar hör gärna av dig till Samverkansteamet, vi svarar gärna på dina frågor.