Unga till arbete

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Unga till arbete

Unga till arbete är en kommunal insats som vänder sig till dig som vill studera/arbeta och är mellan 16-24år.

I unga till arbete får du möjlighet att, med stöd av en handledare, arbeta fram en individuell handlingsplan. Både kurs, praktik, arbete och vidareutbildning kan ingå i planen, men slutmålet är alltid detsamma, någon form av egen försörjning.

Oavsett vad du har för bakgrund med skola och arbete finns det möjligheter för dig.

I unga till arbete är bemötandet, stödet och förhållningssättet av kursledaren en viktig del för att motivera och stötta dig att nå dina mål. Men det är bara du som kan ta ansvar för ditt eget liv. Vi utgår ifrån dina tankar och idéer i enskilda möten och du får möjlighet att träffa andra ungdomar som också är inskrivna i Unga till arbete. Detta bidrar till såväl gemenskap och stärker ofta självförtroende och självbild.

Erfarenheter från unga till arbete

Sedan starten 2010 har över 300 ungdomar deltagit i Unga till arbete och så här beskriver några av dem tiden i Unga till arbete:
”Unga till arbete har hjälpt mig att hitta mig själv och att få upp min motivation, att ta tag i livet.”
”Roligt, engagerande och lärorikt!”
”Unga till arbete har fått mig att växa som person och jag hade inte kommit så här långt på egen hand utan UTAs hjälp!”
”Jag är väldigt tacksam som fått chansen att blivit en del av UTA, utan deras stöd hade jag kanske inte ens fått jobbet som jag har idag!”
Du kan även följa Unga till arbete på Facebook,

Har ditt företag möjlighet att ta emot ungdomar som vill ta steget in på arbetsmarknaden?

Unga till arbete är en del av Säters kommuns arbete med att stödja ungdomar på vägen mot en egen anställning och försörjning. Vi vill och behöver utöka vårt samarbete med näringslivet och föreningar. För dagens ungdomar är våra framtida grannar, kunder och skattebetalare. Vi behöver ha dem kvar i bygden och tillsammans ge dem rätt förutsättningar att ta sig in i arbetslivet.
Som företagare kan du ha olika skäl att ta emot en praktikant. Kanske har du behov av att rekrytera framöver och det saknas utbildning för den kompetens du söker. Eller så vill du göra en samhällsinsats genom att hjälpa en ung människa från orten.
Kan du se möjligheter och hitta ett samarbete i form av anställning, vikariat, praktik eller nystartsjobb så hoppas vi att du kommer och ta chansen att ta emot dessa ungdomar. Du bidrar till att någon får lära sig din bransch och ditt yrke, så oavsett anledning så är din hjälp otroligt värdefull.

I Unga till arbete jobbar vi individuellt med varje person och utgår alltid ifrån dennes önskemål gällande praktik. Att själv får välja vilken inriktning personen vill ha är en bidragande orsak till att vi fått ut så många ungdomar i jobb och studier. Under praktiktiden är ungdomarna försäkrade och praktiken följs kontinuerligt upp av kursledare i Unga till arbete. Allt för att få ett så smidigt och bra samarbete som möjligt.
Söker du som företagare din framtida medarbetare eller vill du göra en insats och har möjlighet att ta emot en praktikant?
Välkommen att kontakta mig så bokar vi in ett förutsättningslöst möte!