Hoppa till huvudmenyn Hoppa till innehåll

Unga till arbete

Kontaktinformation

Linda Jonsson

Kursledare

Ställ en fråga

Tack för ditt meddelande.

Enkätundersökning 2019

Du som är mellan 20-24 år och bor i Säters kommun har fått en enkät hemskickad i maj. Frågorna tar bara några minuter att besvara och du kan även besvara dem här på webben genom att klicka här. Svaren är anonyma men vill du träffas förutsättningslöst och bolla idéer med mig så lämna dina kontaktuppgifter så kontaktar jag dig så snart jag kan.

Enkätundersökningen görs för att fånga upp de personer som skulle behöva stöd men också för att få en fingervisning om hur det står till för målgruppen (20-24 år) i kommunen.

Tack för fin medverkan, dina svar är en viktig pusselbit i mitt arbete!
Med vänlig hälsning Linda, Unga till Arbete

Varför Unga Till Arbete (UTA)

Dalarna har de senaste åren haft stora årskullar som avslutat sina gymnasiestudier. Parallellt med detta pågår ett generationsskifte på arbetsmarknaden. Förutsättningarna borde vara goda för att arbetsgivare och arbetssökande ska finna varandra. Trots detta står många ungdomar utanför arbetsmarknaden. Anledningarna är naturligtvis flera, men brist på arbetslivserfarenhet, ”fel” programval till gymnasiet vilket medför avhopp eller dåliga betyg, blygsel, brist på kontaktnät eller helt enkelt att inte hitta jobben är andra parametrar som spelar in. Det innebär dock INTE att man inte vill eller kan arbeta! Det visar med all tydlighet resultaten för ungdomarna som hittills passerat Unga Till Arbete.

Unga Till Arbete i Säter

I Unga Till Arbete får ungdomarna möjlighet att, med stöd av en handledare, arbeta fram individuella handlingsplaner. Både praktikperioder och vidareutbildning kan ingå, men slutmålet är alltid detsamma- egen försörjning. En av våra viktigaste samarbetspartners är naturligtvis de arbetsplatser som möjliggör tillfälle för en deltagare att visa vad man kan och vill. Det leder ofta vidare till resultat som gagnar både individ och arbetsplats.

Vill du som företag göra en insats för kommunens ungdomar och vill veta mer, så kontakta oss så berättar vi gärna mer!

Förhållningssätt

Det är bara den unga människan själv som kan ta ansvar för sitt eget liv. Men bemötandet och förhållningssättet från vuxna är avgörande för att motivera deltagarna och hjälpa dem att komma vidare. Vi måste skapa möten och relationer där ungdomar blir sedda och tas på allvar. Detta bidrar till att stärka deras självförtroende och självbild.

Resultat

Under åren 2010-2014 deltog 137 ungdomar i Unga till arbete i Säters kommun och 126 ungdomar slutförde programmet. 51% av dessa ungdomar fick ett arbete och 13% av ungdomarna gick vidare till studier.

Mellan åren 2015-2017 deltog totalt 36 ungdomar varav 29 ungdomar fullföljde programmet. 92% av dessa ungdomar gick vidare till arbete, studier och blev inskrivna som aktivt sökande på Arbetsförmedlingen.

Totalt har närmare 200 ungdomar deltagit i projektet Unga till arbete i Säters Kommun.

Translate

You can use Google Translate to translate the contents of www.sater.se. To do that, select the language you would like to translate into in the list below.
Please bear in mind, since the Google Translate is an automatically generated translation, we do not take any responsibility for errors in the text.

Close