Sälja/Avveckla företag

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Funderar du på att sälja ditt företag, överlåta till dina barn eller en anställd? Det kan självklart finnas flera skäl till varför du väljer att sälja/avveckla ditt företag. Det kan vara dags att gå i pension, starta annan verksamhet eller att bli arbetstagare. Oavsett anledning finns det många saker att fundera över och det är värdefullt att i god tid börja titta på ett ägarskifte av ditt företag. Du kan läsa mer på Verksamts webbplats.

Råd och stöd vid avveckling och ägarskifte

Det finns kostnadsfri rådgivning och kunskap att få om ekonomiska och juridiska delar i processen samt även stöd kring de mjuka frågorna och de emotionella värdena.

  • Almi Ägarskifte fungerar som ett bollplank, ofta med frågor kring familjen och företaget med utgångspunkt i ägarens egna värderingar och inspel från flera olika experter vid ägarskiften, så som jurist, revisor, företagsmäklare och bank. Vid ett första möte kan de guida dig genom processen och diskutera olika ägarskifteslösningar utifrån din situation och dina värderingar. Läs mer på Almis webbplats och vänta inte med att ta kontakt med en rådgivare för kostnadsfri rådgivning.

Annonsera lokaler och mark kostnadsfritt

Vi samarbetar med Objektvision som är Sveriges största marknadsplats för kommersiella lokaler, fastigheter, företag och mark. Samarbetet innebär att du som fastighetsägare kostnadsfritt kan annonsera dina kommersiella objekt på Objektvision genom vårt kommunavtal. Mer information finns här.