Personal och kompetens

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

En viktig framgångsfaktor är att ha rätt kompetens på företaget.

Arbetsförmedlingen

Arbetsförmedlingens viktigaste roll är att vara mäklare mellan arbetsgivare och arbetssökande. För att underlätta rekryteringen kan Arbetsförmedlingen utifrån kompetenskrav göra ett första urval. Arbetsförmedlingen erbjuder en egen kontaktperson som ger råd från behovsanalys till färdig rekrytering. Arbetsförmedlingen i Borlänge-Säters webbplats

Rekryteringsguiden – att välja rekryteringssätt

Rekryteringsguiden är ett digitalt verktyg som hjälper dig välja rekryteringssätt utifrån tillgång på arbetsmarknaden. Efter att ha skapat ett konto för tjänsten, kan du som företagare fylla i den kompetens eller det yrke du behöver, så visas de rekryteringssätt som passar dig bäst om du scrollar ner i rutan. All statistik och prognosinformation som visas i Rekryteringsguiden baseras på information från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket. Verktyget är producerat av Arbetsförmedlingen. Länk till Rekryteringsguiden.

Hitta och rekrytera nyutbildade

Arbetsförmedlingen utbildar, via externa utbildningsföretag, personer inom branscher där det idag finns ett stort behov av arbetskraft. På Arbetsförmedlingens webbsida kan du välja det yrkesområde som du söker personal till, se alla pågående utbildningar och ta kontakt för att rekrytera innan kompetenserna når arbetsmarknaden.

Ta emot en praktikant

Många företag vittnar om vikten av att hitta personer med ”rätt attityd”. Genom praktik eller arbetsträning får du som företagare och praktikanten möjlighet att lära känna varandra inför en eventuell anställning.

Som företag eller annan organisation kan ni hjälpa skolelever, arbetslösa och personer i behov av arbetsträning. Ni kan exempelvis hjälpa dem med att få in en fot på arbetsmarknaden, få praktik under sin utbildning eller få arbetsträning.

Har du möjlighet att ta emot ungdomar som vill ta steget in på arbetsmarknaden och behöver en knuff i rätt riktning? Läs mer och ta en kontakt här. 

Uppdragsutbildningar

Dahlander Kunskapscentrum kan skapa och utföra uppdragsutbildningar åt externa parter som till exempel kommuner, landsting, företag eller organisationer. Ta gärna kontakt med oss för rådgivning!