Företagarfest och företagarutmärkelser

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Företagarfesten i Säter arrangeras av Företagarna Säter med stöd av Näringslivsenheten Säters kommun. På företagarfesten delas utmärkelser ut inom fem kategorier till företagare som utmärkt sig i Säters kommun.

Företagarfesten 2024 blir lördag 16 mars.

Kategorier och kriterier

Årets företagare samt Årets Unga företagare – Företagarföreningens priser

Priserna Årets företagare och Årets unga företagare delas ut av Företagarna Säter.

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare. Företagaren ska:

 • Inneha en betydande del av företaget.
 • Aktivt driva företaget.
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha god uthållig lönsamhet.
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Dessa två priser delas ut av Företagarna, kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

De som vinner går vidare till en regionfinal och vinnaren där går vidare till en riksfinal.

Årets Nyföretagare – lokalt instiftat pris

 • Verksamheten ska ha bedrivits i max tre år i nuvarande regi.
 • Företagaren ska arbeta med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Företagaren har genom gott ledarskap varit en förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Företaget ska inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

Årets Värdskap – lokalt instiftat pris

 • Företaget och dess personal har ett tydligt kundfokus och arbetar aktivt med att skapa mervärde för sina kunder. Flexibilitet och nytänkande är inte främmande.
 • Företaget kännetecknas av kunnig personal och stolthet över sin verksamhet/produkt/tjänst och att verksamheten bedrivs just här i Säters kommun.
 • Företaget samverkar gärna med andra, både företag och föreningar.
 • Företaget har god tillgänglighet, både fysiskt och digitalt med öppettider anpassade efter sin kundgrupp och bransch.

Årets Säterambassadör – lokalt instiftat pris

 • Årets Säterambassadör delas ut till ett företag och en företagare  som gjort att Säter uppmärksammats på ett positivt sätt utanför kommunens gränser.

Gemensamt för alla kategorier, även där det inte framgår i kriterierna, är att ekonomin ska vara i balans hos företaget för att en nominering ska vara aktuell.

Jurygrupper 2023

Årets Företagare och Årets Unga Företagare

Styrelsen Företagarna Säter

Anna-Maria Nordström
Erik Andersson
Anders Åkerberg
Marie Lidén
Patrik Assmundson
Malin Johansson

Årets Nyföretagare

Mathias Bergqvist, Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna
Markus Eriksson, 3vlig i Dalarna AB
Staffan Sporrong, Bergslagens Sparbank

Årets Säterambassadör

Mats Nilsson, Säters kommun
Hans Johansson, Säters kommun
Marita Skog, Säters kommun

Årets Värdskap

Christian Teledahl, Visit Dalarna
Patrik Nylén, Husman & Hagberg
Nina Holpers, Experience Dalarna
Ylva Behr