Företagarfest och företagarpriser

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Företagarfesten 18 mars 2023 delas utmärkelser ut inom fem kategorier till företagare som utmärkt sig i Säters kommun. Årets jurygrupper har fått in många förslag på nominerade och har gjort ett strålande jobb. Se de fem kategorierna, kriterierna och vilka jurygrupperna är nedan.

Företagarfesten arrangeras av Företagarna Säter i samarbete med Näringslivsenheten Säters kommun och Södra Dalarnas sparbank.

Kategorier och kriterier

Årets företagare samt Årets Unga företagare – Företagarföreningens priser

Priserna Årets företagare och Årets unga företagare delas ut av organisationen Företagarna.

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare. Företagaren ska:

 • Inneha en betydande del av företaget.
 • Aktivt driva företaget.
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha god uthållig lönsamhet.
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Dessa två priser delas ut av Företagarna, kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

De som vinner går vidare till en regionfinal och vinnaren där går vidare till en riksfinal.

Årets Nyföretagare – lokalt instiftat pris

 • Verksamheten ska ha bedrivits i max tre år i nuvarande regi.
 • Företagaren ska arbeta med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Företagaren har genom gott ledarskap varit en förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Företaget ska inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

Årets Värdskap – lokalt instiftat pris

 • Företaget och dess personal har ett tydligt kundfokus och arbetar aktivt med att skapa mervärde för sina kunder. Flexibilitet och nytänkande är inte främmande.
 • Företaget kännetecknas av kunnig personal och stolthet över sin verksamhet/produkt/tjänst och att verksamheten bedrivs just här i Säters kommun.
 • Företaget samverkar gärna med andra, både företag och föreningar.
 • Företaget har god tillgänglighet, både fysiskt och digitalt med öppettider anpassade efter sin kundgrupp och bransch.

Årets Säterambassadör – lokalt instiftat pris

 • Årets Säterambassadör delas ut till en person, företag eller förening som gjort att Säter uppmärksammats på ett positivt sätt utanför kommunens gränser.

Gemensamt för alla kategorier, även där det inte framgår i kriterierna, är att ekonomin ska vara i balans hos företaget för att en nominering ska vara aktuell.

Jurygrupper

Årets Företagare och Årets Unga Företagare

Styrelsen Företagarna Säter

Anna-Maria Nordström
Sofia Samuelsson
Anders Åkerberg
Marie Lidén
Iwona Andersson
Tomas Olsson

Årets Nyföretagare

Mathias Bergqvist, Nyföretagarcentrum Mellersta Dalarna
Lisa Staffas, Ung Företagsamhet
Markus Eriksson, 3vlig i Dalarna AB
Staffan Sporrong, Södra Dalarnas Sparbank

Årets Säterambassadör

Mats Nilsson, Säters kommun
Hans Johansson, Säters kommun
Marita Skog, Säters kommun

Årets Värdskap

Cecilia Linnteg, Visit Dalarna
Patrik Nylén, Husman & Hagberg
Annika Rohdin, Systembolaget
Nina Holpers, Experience Dalarna