Företagslots

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun har en företagslots som gör det enklare för dig och ditt företag!

Står du inför en företagsetablering, nystart eller expansion i Säters kommun? Behöver du hjälp med olika tillstånd? Kanske har du frågor som rör:

  • plan- och bygglov,
  • mark- och utbyggnadsfrågor,
  • brand- och säkerhet,
  • va/teknikfrågor,
  • miljöbestämmelser,
  • livsmedel, alkohol- och utskänkningstillstånd eller
  • andra frågor.

Hör av dig till företagslotsen som ser till att du får träffa och komma i kontakt med rätt personer inom kommunen och eventuellt övriga berörda organisationer vid ett och samma tillfälle för att hjälpa till med dina företagsfrågor. Vid lotsmötet får du tydlig och praktisk information kring de olika frågorna vilket gör att missförstånd och dubbla budskap undviks. Att tillsammans tänka på helheten gör skillnad!

Boka ett lotsmöte

Varannan tisdag, udda veckor, har vi avsatt tid för att träffa dig.

Näringslivsenheten har den samordnande rollen. Oavsett vad din fråga handlar om, om den är enkel eller mer omfattande räcker det med att du skickar in din fråga till oss. Vi ordnar sedan ett lotsmöte med just de personer och organisationer som ditt ärende kräver. Denna tjänst är helt kostnadsfri.

Välkommen att höra av dig till naring@sater.se för att boka ett möte.