Vill du göra affärer med kommunen?

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal.

De upphandlingar Säters kommun gör, genomförs enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). De flesta upphandlingarna genomförs via UpphandlingsCenter (UHC) som är en gemensam organisation för kommunerna Ludvika, Falun, Gagnef, Borlänge, Hedemora och Säter. UHC ansvarar för all upphandling i kommunen med undantag av direktupphandling och följande områden; Byggentreprenader, Undervisning och yrkesutbildning, hälsovård och socialtjänster, fritids- och idrottsverksamhet samt kulturverksamhet där medverkan från föreningsliv är aktuellt.

Kommunerna har en gemensam upphandlingspolicy som innehåller riktlinjer som utöver lag om offentlig upphandling ska tillämpas vid upphandling av varor och tjänster samt byggentreprenader. UpphandlingsCenter har en gemensam webbplats där all information som rör upphandling och inköp är samlat.

Aktuella och planerade upphandlingar

Vill du veta vilka inköp som är på gång i vår och omkringliggande kommuner?

Se aktuella upphandlingar

Se planerade upphandlingar

Hjälp kring upphandling

Upphandlingsdialog Dalarna, UDD, är ett forum som ska förmedla kunskap, visa goda exempel och ge metodstöd vid upphandling. Det övergripande målet för arbetet är att det ska bli fler små företag i Dalarna som lägger anbud och deltar i offentlig upphandling. UDD genomför kurser i form av affärsträffar med syftet att du ska lära dig mer om offentlig upphandling. Affärsträffarna sker på olika platser i Dalarna. Du väljer själv vilken ort som passar dig. När du deltagit i kursen finns möjlighet att få ett individuellt stöd i en faktisk situation.

Läs mer på Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats.

Erbjudanden och stöd från Upphandlingsdialog Dalarna