Hitta kompetens

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

En viktig framgångsfaktor är att ha rätt kompetens på företaget. Här har vi samlat olika insatser för att du ska kunna hitta rätt kompetens.

Hur kan Arbetsförmedlingen hjälpa mig som företagare?

Skräddarsy en utbildning

Behöver du rekrytera, men har svårt att hitta kandidater? Tillsammans med dig som arbetsgivare kan Arbetsförmedlingen utifrån sina befintliga arbetsmarknadsutbildningar skapa en skräddarsydd utbildningsstart, en rekryteringsutbildning. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Anställa från utbildning

Anställa personal direkt från utbildning? Arbetsförmedlingen utbildar personer inom branscher där det idag finns ett stort behov av arbetskraft. De samarbetar med externa utbildningsföretag över hela landet. Syftet är att du som arbetsgivare ska lyckas hitta de kompetenser du behöver till din arbetsplats. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Rekryteringsguide för företagare

Rekryteringsguiden är ett digitalt verktyg för dig som företagare, som söker arbetskraft och rätt kompetens. Fyll i den kompetens eller det yrke du behöver i Rekryteringsguiden, så visas de rekryteringssätt som passar dig bäst.

All statistik och prognosinformation som visas i Rekryteringsguiden baseras på information från Arbetsförmedlingen, Statistiska centralbyrån och Tillväxtverket. Verktyget är producerat av Arbetsförmedlingen och finns på Arbetsförmedlingens webbplats.

Anställningsstöd

För att få fler personer till jobb erbjuder Arbetsförmedlingen arbetsgivare ekonomisk ersättning och anställningsstöd, såsom nystartsjobb, lönebidrag och hjälpmedel. Läs mer på Arbetsförmedlingens webbplats. 

Kontakt med företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen

Neda Mostofi är företagsrådgivare på Arbetsförmedlingen med Säter som arbetsområde. Ta en kontakt med Neda om du vill veta vilken hjälp du kan få från Arbetsförmedlingen för att hitta rätt kompetens. Mejladress: neda.mostofi@arbetsformedlingen.se

Hur kan Vuxenutbildningen och Dahlander Kunskapscentrum, Säters kommun hjälpa mig som företagare?

Anställa efter praktik

Många företagare vittnar om vikten av att hitta personer med ”rätt attityd”. Genom praktik eller arbetsträning får du som företagare och praktikanten möjlighet att lära känna varandra inför en eventuell anställning. Läs mer på Dahlander Kunskapscentrums webbsida. Ta en kontakt genom att ringa växeln på 0225-55 000.

Uppdragsutbildningar

Dahlander Kunskapscentrum kan skapa uppdragsutbildningar åt dig som företagare. Läs mer på Dahlander Kunskapscentrums webbsida. Ta en kontakt genom att ringa växeln på 0225-55 000.