Företagarfest 2022

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Välkommen att anmäla dig till företagarfesten 4 juni 2022: https://events.magnetevents.com/Event/foretagarfesten-sater-47437/

Priser kommer att delas ut under företagarfesten i fem kategorier.

Kategorier och kriterier

Årets företagare samt Årets Unga företagare

Årets företagare delas ut till en företagare som utfört en prestation i kommunen och som fungerar som en förebild för andra företagare. Företagaren ska:

 • Inneha en betydande del av företaget.
 • Aktivt driva företaget.
 • Ha företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Genom gott ledarskap vara en god förebild och ambassadör för företagare.
 • Visa prov på att vara extra kreativ och företagsam på ett sätt som bör premieras.
 • Ha god uthållig lönsamhet.
 • Inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar. Dessa två priser delas ut av Företagarna, kriterierna är gemensamma för lokal-, regional- och riksnivå.

Följande tre kategorier är lokalt instiftade priser.

Årets Nyföretagare

 • Verksamheten ska ha bedrivits i max tre år i nuvarande regi.
 • Företagaren ska arbeta med företaget som sin huvudsakliga sysselsättning.
 • Företagaren har genom gott ledarskap varit en förebild och ambassadör för andra företagare.
 • Företaget ska inte ha några allvarliga betalningsanmärkningar.

Årets Värdskap

 • Företaget och dess personal har ett tydligt kundfokus och arbetar aktivt med att skapa mervärde för sina kunder. Flexibilitet och nytänkande är inte främmande.
 • Företaget kännetecknas av kunnig personal och stolthet över sin verksamhet/produkt/tjänst och att verksamheten bedrivs just här i Säters kommun.
 • Företaget samverkar gärna med andra, både företag och föreningar.
 • Företaget har god tillgänglighet, både fysiskt och digitalt med öppettider anpassade efter sin kundgrupp och bransch.

Årets Säterambassadör

 • Årets Säterambassadör delas ut till en person, företag eller förening som gjort att Säter uppmärksammats på ett positivt sätt utanför kommunens gränser.

Gemensamt för alla kategorier, även där det inte framgår i kriterierna, är att ekonomin ska vara i balans hos företaget för att en nominering ska vara aktuell.

Jurygrupper

Årets Företagare och Årets Unga Företagare

Anna-Maria Nordström, Företagarna
Sofia Samuelsson, Företagarna
Kjell Grundström, IUC
Britta Linderholm, LRF

Årets Nyföretagare

Mathias Bergqvist, Nyföretagarcentrum
Thomas Källström, Södra Dalarnas Sparbank
Thomas Agneteg, Ung Företagsamhet
Victoria Ohlsson, Svensk Fastighetsförmedling

Årets Säterambassadör

Mats Nilsson, Säters kommun
Hans Johansson, Säters kommun
Marita Skog, Säters kommun

Årets Värdskap

Cecilia Linnteg, Visit Dalarna
Annika Rohdin, Systembolaget
Patrik Nylén, HusmanHagberg
Jakob Thorberg, Hushållningssällskapet