Nätverk och mötesplatser

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Vi arrangerar olika former av möten, oftast tillsammans med lokala företagarföreningar. Syftet är att inspirera, motivera och skapa en plats för idéutbyte, nätverkande, dialoger och relationsskapande.

Vi arrangerar mötena för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstepersoner från kommunen. Mötena ger dig också tillfälle att träffa företagsfrämjande organisationer som kan hjälpa dig i ditt företagande. Dessa mötestillfällen är också en chans för dig att lära känna andra företagare i kommunen men också ett sätt att marknadsföra ditt företag.

Det är i mötet med andra som nya idéer och samarbeten kan uppstå som kan gynna dig och ditt företag.

Lokala nätverk

Exempel på lokala nätverk och aktiva företagarföreningar är: