Nätverk och mötesplatser

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Vi arrangerar olika former av möten. Syftet kan vara inspiration, kunskapsinhämtning, nätverkande, dialog och relationsskapande.

Vi arrangerar mötena för att du som företagare ska få möjlighet att träffa politiker och tjänstemän från kommunen. Mötena ger dig också tillfälle att träffa företagsfrämjare som kan hjälpa dig i ditt företagande. Dessa mötestillfällen är också en chans för dig att lära känna andra företagare i kommunen men också ett sätt att marknadsföra ditt företag.

Det är i mötet med andra som nya idéer och samarbeten kan uppstå som kan gynna dig och ditt företag.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter