Råd, stöd och finansiering

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Vill du utveckla ditt företag? På Verksamts webbplats och Dalasida får du hjälp att komma igång.

Affärsutveckling

Vill du ta ditt företag till nästa nivå och utvecklas på ett smart och hållbart sätt? Här finns aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Almi

Almi erbjuder lån och affärsutveckling till företag med tillväxtpotential i hela Dalarna. Hos Almi finns kapital till dina satsningar, vare sig du vill öka din export, köpa ett företag eller vill investera i företagets lokaler. Hos Almi finns också rådgivare med stor erfarenhet av ekonomisk rådgivning, styrelsearbete och ledarskap, ägarskifte och mentorskap. Almi är en partner till ditt företag i er utveckling som vet hur ni kan växa på ett hållbart sätt. På Almis webbplats kan du läsa mer.

Coompanion Dalarna

Coompanion Dalarna främjar, ger information och rådger till kooperativt företagande – entreprenörskap som sker på jämlika villkor, där ägande och styrning sker demokratiskt och där hållbarhet ur både socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv värnas. De arbetar också med nystart och affärsutveckling av sociala företag och social innovation. Rådgivningen är helt gratis. Läs mer på Coompanion Dalarnas webbplats.

Dalarna Science Park

Dalarna Science Park är en plattform för globalt nätverkande, företagsutveckling och innovationsprojekt, den självklara mötespunkten för Dalarnas innovationskraft. Tillsammans med företag, högskola och omgivande samhälle skapar de förutsättningar för att lyckas globalt men stanna lokalt. På Dalarna Science Parks webbplats kan du läsa mer.

Energi och klimatrådgivare

Energi- och klimatrådgivningen hjälper dig med tips på hur ditt företag kan minska sin energianvändning, gå över till mer förnybar energi, sänka energikostnader och samtidigt påverka miljön så lite som möjligt. Säters kommuns rådgivare samordnas av Avesta kommun som du kan kontakta kostnadsfritt här. 

Framtidsgeneratorn – Almi Gävle Dala

Framtidsgeneratorn är samlingsnamnet på alla Almis erbjudanden som har extra fokus på hållbar utveckling. Vi utgår alltid från där du och ditt företag befinner er – oavsett om du har kommit långt i din resa eller om du står i början av den. Med Framtidsgeneratorn identifierar vi tillsammans ditt nästa steg. Läs mer på Almis webbplats.

Industriella utvecklingscentra (IUC)

IUC hjälper små och medelstora företag inom framförallt verkstads- och träindustrin med bland annat kompetens, nätverk och kapital så att företagen kan utvecklas, bli mer konkurrenskraftiga och göra bättre affärer. Läs mer på IUC:s webbplats.

Finansiering

Söker du finansiering för att kunna ta ditt företag till nästa steg? Här finns finansieringsmöjligheter som gör det möjligt för ditt företag att utvecklas och växa.

Almi invest

Almi invest är ett riskkapitalbolag som investerar i hela landet. De är en brygga till privat kapital som bidrar till en fungerande riskkapitalmarknad. De har erfarenhet av investeringar i startups och förstår de utmaningar du möter. Med Almi Invest som investerare får du en aktiv ägare som utvecklar ditt bolag, ofta via styrelsearbete. Deras stora investerarnätverk är till nytta för följdinvesteringar i ditt bolag. Läs mer på Almi invests webbplats.

DalaCapital

DalaCapital tillför externt kapital till företag genom hållbara investeringar i tidiga skeden, så kallat såddkapital. Innovativa, tillväxtorienterade bolag i Dalarna ges via DalaCapital möjlighet
att söka medfinansiering via bolaget. Syftet är att möjliggöra att fler företag startas, växer och överlever i Dalarna. DalaCapitals investeringskapital kommer från Sparbanksstiftelsen Dalarna, Dalarnas Försäkringsbolag samt Region Dalarna. Läs mer på DalaCapitals webbplats.

Region Dalarnas företagsstöd

Hos Region Dalarna kan du söka olika regionala företagsstöd. Ett av dem är regionalt investeringsstöd, som riktar sig till större investeringar i länet. Du kan få stöd till olika investeringar som bidrar till att öka tillväxten i företaget. Läs mer på Region Dalarnas webbplats.

Import, export och internationalisering

Vill du utveckla företaget på en internationell marknad? Här finns aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Business Sweden

Business Sweden erbjuder tjänster i alla skeden av ett företags internationalisering. Från kvalificerad rådgivning till handfast etableringsstöd på en ny marknad. Läs mer på Business Swedens webbplats.

Enterprise Europe Network (EEN)

Vi hjälper små och medelstora företag i Dalarna med internationella affärskontakter. Vi hjälper till med både import- och exportfrågor, och ger även rådgivning kring EU-finansiering och direktiv, IPR-frågor eller annat som rör internationella marknader. Våra tjänster är kostnadsfria.

Exportarena Dalarna

Exportarena Dalarna hjälper företagare som är nyfikna på att exportera eller vill utveckla företagets export vidare. Bland annat genom lotsning och rådgivning med hjälp av Exportkompassen som är ett verktyg vi tagit fram. Det hjälper företagen att komma i kontakt med rätt aktör (och kontaktuppgifter) utifrån företages frågeställningar och behov. Sedan finns det även hjälp att få i form av stöd vid investeringar, konsultcheck för exportsatsning, digitalisering med mera. Exportarena Dalarna riktar sig både till företag som är nyfikna på export och de som vill utveckla sin export. Läs mer på Exportarena Dalarnas webbplats. 

Mellansvenska Handelskammaren

Mellansvenska Handelskammaren är en medlemsorganisation som arbetar för företagens bästa genom program och nätverk samt opinionsarbete inom till exempel infrastruktur, export och energifrågan. Vi vill skapa förutsättningar för hållbar tillväxt och konkurrenskraft för och med våra medlemmar i Dalarna, Hälsingland och Gästrikland. Läs mer på Mellansvenska Handelskammarens webbplats.

Innovation och uppfinningar

Vill du utveckla företag och har en ny idé eller uppfinning? Här finns aktörer som kan hjälpa dig att lyckas.

Industrifonden

Industrifonden är en oberoende venture capital-investerare som letar efter teknik, innovation och forskning som kan skapa långsiktig meningsfull förändring. Läs mer på Industrifondens webbplats.

Innovationscentrum

Innovationscentrums webbplats finns de verktyg du behöver för att förverkliga din idé.

Patent- och registreringsverket (PRV)

PRV är experter på immaterialrätt och hjälper till att skydda ditt företags immateriella tillgångar. De immateriella tillgångarna kan till exempel utgöras av namn på företaget, produkt eller tjänst; logotyp för företaget, produkt eller tjänst; design och utseende; text, foto, musik, film, datorprogram, dataspel, och appar; interna manualer och arbetsmetoder; affärsidéer eller affärsmodeller; kompetens och spetskunskap; kundregister; tillverkningsprocesser; egna databaser; egenutvecklad teknik; forskningsresultat; resultat av utvecklingsarbete; certifieringar, samarbetsavtal och goodwill. Läs mer på PRV:s webbplats. På webbplatsen kan du också göra ett test för att se om ditt företag har dolda tillgångar.

Stiftelsen Skapa och SKAPA-priset

SKAPA-priset är Sveriges största innovationspris, med syfte att ge stöd till uppfinnare att utveckla sina idéer. Läs mer på Stiftelsen Skapas webbplats om SKAPA-priset.

Svenska uppfinnareföreningen

Organisationen hjälper dig att utvärdera din idé och ger råd och stöd i ditt utvecklingsarbete. Läs mer på Uppfinnareföreningens webbplats.

Vinnova

Hos Vinnova tävlar Sveriges mest spännande innovationsprojekt om finansiering för att utveckla sina framtida affärer. Vinnova stödjer företag i tidig fas genom att ta en hög risk. Affärsidén ska vara nyskapande och ha ett kommersiellt fokus som kan göra företaget internationellt konkurrenskraftigt. Vinnova hjälper också svenska företag att hitta och söka finansiering inom EU. Som litet eller medelstort företag kan du söka nästan alla utlysningar. Läs mer på Vinnovas webbplats.

Vill du göra affärer med kommuner?

Genom att vara med och lämna anbud i upphandlingar kan kommunen bli din kund. Både små och stora företag kan vara med och konkurrera om affärerna eftersom upphandlingarnas storlek och omfång varierar från små enstaka inköp till stora fleråriga avtal. Läs mer om upphandlingar här. 

Håll dig uppdaterad

Näringslivsenheten i Säters kommun skickar nyhetsbrev och inbjudningar till dig som företagare. I vårt nyhetsbrev sammanställer vi sådant som kan vara av intresse för dig som företagare. Det kan vara kurser, seminarier, frukostmöten och andra näringslivsnyheter. Läs mer och anmäl dig till nyhetsbrevet här. 

Kommunens näringslivsenhet

Du kan också kontakta näringslivsenheten på Säters kommun så hjälper vi dig vidare.