Tillstånd, registrering och anmälan

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Va roligt att du vill utveckla din verksamhet i Säters kommun!

Det är viktigt att du tar reda på om din verksamhet kräver tillstånd, registrering eller någon annan form av anmälan till myndigheter, kommun eller andra organisationer. Särskilda krav kan ställas på dig som ska driva verksamheten eller på lokalen som du ska använda i verksamheten. Även verksamheten i sig kan medföra särskilda krav. Krav på anmälan, registrering eller tillstånd följs oftast av bestämmelser i en lag. Mer information finns på Verksamts webbplats.

På den här sidan finns information om olika tillstånd du ska söka via Säters kommun. 

Om du inte vet vilka tillstånd du behöver för din verksamhet i Säters kommun så kan du boka ett lotsmöte. Vid lotsmötet får du träffa rätt personer inom kommunen utifrån dina frågor.