Djurhållning och lantbruk

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Du som har verksamhet med djur, till exempel nötkreatur, grisar, hästar, biodling och hunddagis, kan behöva tillstånd.

Djur & djurskyddstillsyn

Djurskyddstillsyn bedrivs av länsstyrelsen. Anmälnings- och djurskyddsärenden hänvisas till Länsstyrelsen Dalarnas växel 010-225 00 00.

Lantbruk

Inom lantbruket finns områden där miljö- och byggnämnden har ansvaret för tillsyn enligt miljöbalken. Det gäller sådant som kan påverka miljön negativt om det görs i känsliga områden eller på fel sätt. Exempel på sådant kan vara hantering av gödsel, bekämpningsmedel och cisterner.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter