För företagare: information och stöd med anledning av Coronaviruset covid-19

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Alla påverkas av coronapandemin. Här hittar du som företagare information kring pandemin, kontaktuppgifter och länkar till stöd och insatser lokalt, regionalt och nationellt. Här hittar du också vad Säters kommun gör för att underlätta för företag.

Behöver du rådgivning?

Driver du företag i Säters kommun och behöver stöd och rådgivning? Vi lotsar dig till rätt hjälp hos de aktörer i länet som jobbar professionellt på daglig basis med att på olika sätt stötta företag. Kontakta Evylina Hanser, lots i projektet KROK, på telefon 0243-24 80 59 eller via e-post: evylina.hanser@fb-regionen.se.

Vill du prata med oss på näringslivskontoret, välkommen att ringa på 0225-55 000 eller mejla naring@sater.se.

Information och stöd från myndigheter och organisationer

Samlad information och stöd från fler olika myndigheter och organisationer finns här.

Det här gör Säters kommun

  • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel anstånd. Kontakta: naring@sater.se
  • Vi kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
  • Vi skjuter upp tillsyns- och kontrollbesök som inte är nödvändiga och prioriterar istället verksamhetskritiska tillstånds- och tillsynsärenden. Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
  • Vi möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
  • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till vårt näringslivskontor vid frågor och vägledning. Mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.

Driver du servering, evenemang, musikverksamhet?

Folkhälsomyndighetens råd på smittskyddsåtgärder för din verksamhet finns här. 

Om du som driver ett serveringsställe har frågor och funderingar är du välkommen att kontakta miljökontoret i Säters kommun. Telefon: 0255-55 000, E-post: miljo@sater.se.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter