För företagare: information och stöd med anledning av Coronaviruset covid-19

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Alla påverkas av coronapandemin. Här hittar du som företagare information kring pandemin, kontaktuppgifter och länkar till stöd och insatser lokalt, regionalt och nationellt. Här hittar du också vad Säters kommun gör för att underlätta för företag.

Stöd och information från myndigheter och organisationer

Samlade stöd och information från flera olika myndigheter och organisationer finns här.

Behöver du rådgivning eller hjälp att hitta rätt stöd?

Vi lotsar dig till rätt hjälp hos de aktörer i länet som jobbar med att på olika sätt stötta företag. Kontakta Evylina Hanser, på telefon 0225-55150 eller via e-post: evylina.hanser@sater.se. Hon lotsar dig till rätt hjälp, stöd eller insats.

Vill du prata med oss på näringslivskontoret, välkommen att ringa på 0225-55 000 eller mejla naring@sater.se.

Vill du ha hjälp med ansökan till något av stöden?

Inger Wilstrand på Falun Borlänge-regionen kan hjälpa dig se om du kan ta del av stöden samt hjälpa till med ansökningsförfaranden. Kontakta Inger på telefon eller sms: 073-8145015, mejl: inger.wilstrand@fbregionen.se ,

Driver du ett serveringsställe och har frågor?

Har du frågor och funderingar är du välkommen att kontakta miljökontoret i Säters kommun. Telefon: 0255-55 000, E-post: miljo@sater.se.

Det här gör Säters kommun

  • De företag som har problem att betala kommunala avgifter/fakturor uppmanas att ta kontakt med oss för att hitta en lösning i form av till exempel anstånd. Kontakta: naring@sater.se
  • Vi kommer göra allt vi kan för att fakturor från leverantörer av varor och tjänster betalas så snabbt som möjligt. Har du behov av detta kontakta naring@sater.se
  • Företag med årlig tillsyn kan kontakta kommunen för bedömning om tillsynsbesöket går att skjuta upp. Kontakta naring@sater.se
  • Vi möjliggör att uteserveringar kan flytta ut sina verksamheter så snart som möjligt. Kontakta: bygg@sater.se
  • Företag/Företagare har möjlighet att vända sig till vårt näringslivskontor vid frågor och vägledning. Mail: naring@sater.se eller telefon: 0225-55 000.