Information och stöd från myndigheter och organisationer

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Här kan du hitta samlad företagsinformation, råd och stöd.

Regeringens information och samlade åtgärder till företagare

Regeringens webbplats finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Verksamts samlade information från myndigheter till företagare

Verksamts webbplats samlar myndigheter som till exempel Arbetsförmedlingen, Bolagsverket, Försäkringskassan, Skatteverket och Tillväxtverket information och e-tjänster som du som ska starta eller driver företag kan ha nytta av.

Verksamts Dalasida med samlad information från organisationer i Dalarna

Verksamts dalasida kan du som bor i Dalarna få en samlad bild över regionens stöd och aktuella händelser för dig som driver eller vill starta företag.

Folkhälsomyndighetens information till verksamheter om covid-19

Folkhälsomyndighetens webbplats listas information till olika verksamheter som berörs av covid-19.

Arbetsmiljöverkets information till arbetsgivare

Arbetsmiljöverkets webbplats finns information om coronaviruset och arbetsmiljön för dig som arbetsgivare.

Försäkringskassans information om ersättningar

Försäkringskassans webbplats hittar du aktuell information om ersättningar och vad som gäller med anledning av coronaviruset. Har du frågor om till exempel smittbärarpenning, läkarintyg, karens, ersättning till riskgrupper och vab hittar du många svar där.

Skatteverkets information om anstånd med skattebetalningar

Skatteverkets webbplats kan du läsa mer och ansöka om anstånd med skattebetalningar.

Skatteverkets information om omställningsstöd för alla företagsformer

Skatteverkets webbplats finns information om det ekonomiska stödet “omställningsstöd” som finns om man fått kraftigt minskad omsättning till följd av coronapandemin. Du hittar information om vad som gäller för de olika stödperioderna på webbplatsen.

Länsstyrelsen Dalarnas information om omsättningsstöd för enskilda näringsidkare

Länsstyrelsens webbplats finns information om det ekonomiska stödet “omsättningsstöd” som kan sökas av enskilda näringsidkare som har fått ett större omsättningstapp till följd av den pågående pandemin.

Länsstyrelsen Dalarnas information om omsättningsstöd för handelsbolag

Länsstyrelsens webbplats finns information om det ekonomiska stödet “omsättningsstöd” som kan sökas av handelsbolag som har fått ett större omsättningstapp till följd av coronapandemin.

Tillväxtverkets information om stöd för korttidsarbete (permittering)

Tillväxtverkets webbplats finns information och ansökan om korttidsarbete som kan användas när företag drabbas av tillfälliga ekonomiska problem till följd av att något oväntat händer. Det innebär att anställda går ner i arbetstid under en period (permittering) samtidigt som staten går in och ger ekonomiskt stöd.

Länsstyrelsen Dalarnas information om stöd för sänkta hyror

Länsstyrelsens webbplats finns information om det lokalhyresstöd som fanns och som regeringen har föreslagit att återinföra.

Almi Dalarnas tjänster: finansiering och affärsutveckling

Almi Dalarnas webbplats finns information om lån och annan finansiering samt affärsutveckling.

Region Dalarnas information om regionala företagsstöd

Region Dalarnas webbplats finns information om företagsstöd.

Upphandlingsdialog Dalarnas stöd vid upphandling

Upphandlingsdialog Dalarnas webbplats finns information om stöd vid upphandling.

Visit Dalarnas stöd till företag i besöksnäringen och i de kreativa och kulturella näringarna

Visit Dalarnas webbplats finns information om stödet du kan få om du verkar inom besöksnäringen eller de kreativa och kulturella näringarna.

Stödjande projekt till olika branscher

Information från företags- och branschorganisationer

Behöver du rådgivning eller hjälp att hitta rätt stöd?

Vi lotsar dig till rätt hjälp hos de aktörer i länet som jobbar med att på olika sätt stötta företag. Kontakta Evylina Hanser, på telefon 0225-55150 eller via e-post: evylina.hanser@sater.se. Hon lotsar dig till rätt hjälp, stöd eller insats.

Vill du prata med oss på näringslivskontoret, välkommen att ringa på 0225-55 000 eller mejla naring@sater.se.

Vill du ha hjälp med ansökan till något av stöden?

Inger Wilstrand på Falun Borlänge-regionen kan hjälpa dig se om du kan ta del av stöden samt hjälpa till med ansökningsförfaranden. Kontakta Inger på telefon eller sms: 073-8145015, mejl: inger.wilstrand@fbregionen.se ,