Stads- och landsbygdsutveckling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Så väl i staden som på landsbygden ska det finnas en god service och vara möjligt för företag, föreningar och idéer att utvecklas. Varje kommundel har sina unika förutsättningar. Om dessa kan tillvaratas kan hela kommunen utvecklas. Kreativitet och samarbeten är ofta en grund för utvecklingen.

Projekt: Ökad handelskraft och samverkan

Företagare i handels- och servicenäringen kan genom projektet få hjälp med olika insatser för att ställa om och möta de förändringar som sker. Tex genom rådgivning, företagsanalys och inspirationsföreläsningar. Säters kommun tillsammans med kommunerna Borlänge, Falun och Gagnef är med i projektet som drivs av Falun Borlänge-regionen och mer finns att läsa på deras webbplats.

Vill du utveckla din verksamhet?

Kostnadsfritt kan du få individuell coachning och stöd med hjälp av erfarna affärsrådgivare som sitter ner med dig som företagare och stöttar dig i de utmaningar du har. Det kan vara ekonomi, digitalisering, marknadsföring, hållbarhet etc. Det är dina utmaningar och frågor, stora eller små, som styr innehållet. Ökad Handelskraft är kostnadsfritt för dig och du förbinder dig inte till något. Välkommen att kontakta Kjell Bergqvist, projektledare, om du vill veta mer. Mejladress: kjell.bergqvist@fbregionen.se

Se andra företagare som tagit hjälp av projektet här.

Serviceplan

I Säters kommun finns en lokal serviceplan vars syfte är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod för att vidmakthålla och, om möjligt, utveckla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare. Serviceplanen finns nedan.