Landsbygdsutveckling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Säters kommun är till stor del en landsbygdskommun. Även på landsbygden ska det finnas en god service och det ska vara lätt att driva företag, föreningar och idéer. Varje bygd har sina unika förutsättningar och det gäller att ta tillvara på dem för det är då landsbygden utvecklas. Samtidigt är samarbeten och kreativitet ofta en grund för landsbygdsutvecklingen.

Serviceplan

I Säters kommun finns en lokal serviceplan vars syfte är att skapa en helhetsbild av tillgänglig service och metod för att vidmakthålla och, om möjligt, utveckla rimlig servicenivå för landsbygdens boende, företagare och besökare. Serviceplanen finns nedan.

Bygdeträffar

Minst en gång per år arrangeras bygdeträffar i kommunen. Syftet med träffarna är att säkerställa en kontinuerlig dialog och förståelse mellan kommunens företrädare och alla bygdegrupper. Detta för att identifiera områden med utvecklings- och förbättringspotential.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter