Företagsklimat

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Företagsklimatet är viktigt. En kommuns företagsklimat påverkas av olika saker. Att bidra till förbättrat företagsklimat ingår i kommunens dagliga verksamhet. Politiker, tjänstemän, företagare och samhället i stort ansvarar tillsammans för det lokala företagsklimatet.

Förbättringsarbete av det lokala företagsklimatet

Nedan följer områden som identifierats är viktiga att fortsätta arbeta med för att bidra till ett bättre företagsklimat. Om än från olika infallsvinklar så är det många som måste hjälpas åt och ta ansvar för:

 • Den gemensamma bilden och ökad förståelse kring vad som påverkar företagsklimat.
 • Ett tydligt och enat ledarskap.
 • Kontinuerlig dialog.
 • Agera stolt ambassadör och unna varandra framgång genom att lyfta fram egna och andras framgångssagor.
 • Att vi drar nytta av unicitet att allt är nära och möjlighet att se ”alla” människor.
 • Bidra till ökad tillit mellan alla som berörs.
 • Att prioritera och ha tålamod – krävs att vi håller i och håller ut!

Kommunen tar ansvar för

 • Ny vision och sex strategiska mål, varv ett med tydligt företagsfokus, från år 2020.
 • Kommunal näringslivsplan (antas hösten 2019).
 • Säkerställa att det, på olika sätt ges möjlighet till delaktighet i näringslivsfrågor.
 • Effektiv kommunal företagsservice som präglas av professionellt bemötande.
 • Genomföra utvecklingsarbete kring främjande myndighetsrådgivning i syfte att det ska vara lätt att göra rätt.
 • Stärka kommunikationen kring våra erbjudanden samt varför de prioriteras, exempel våra tjänster (företagslots med flera), aktiviteter (företagsfrukost med flera), dialogforum (företagsbesök och företagsråd med flera).
 • Verka för att öka utbudet av attraktiv mark, lokaler och bostäder.

Har du idéer på hur företagsklimatet i Säters kommun kan förbättras? Skicka gärna ett mail till naring@sater.se 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Ge oss feedback så att vi kan göra vår information bättre.
Här kan du läsa mer om hur vi behandlar dina personuppgifter