Företagsråd

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Vi vill säkerställa en bra dialog kring företagande och företagsfrågor med företagare i Säters kommun. Vi testar olika modeller och sätt för detta. Ett av våra forum för dialog är just företagsrådet som vi startat.

Det övergripande syftet med forumet är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Säters kommun.

Forumet ska:

  • Vara dialog och samverkan mellan kommun-företagare samt företagare-företagare.
  • Behandla strategiska och långsiktiga frågor.
  • Ha näringslivsfrågor i fokus, men även samhällsutvecklingsfrågor.
  • Ge möjlighet att påverka och lämna synpunkter.
  • Öka kunskap och förståelse hos alla.