Näringslivsutveckling

Kontaktinformation

Näringslivenheten

Telefon: 0225-55149

 


Tack för ditt meddelande.

Näringslivsplan

Säters kommun ska präglas av en miljö som främjar näringslivet. Här ska det vara enkelt och attraktivt att vara företagare. Det i sin tur ger förutsättningar för välmående och hållbara företag som skapar arbetstillfällen vilket är en förutsättning för välfärd.

Att nå ovan vision och mål ska näringslivsplanen säkerställa då den ger en samlad, tydlig och långsiktig styrning av kommunens näringslivsarbete. I planen uttrycks den politiska viljan och planen ger vägledning för hur hela kommunorganisationen, utifrån det kommunala uppdraget, ska arbeta med näringslivsfrågor och prioriteringar för att bidra till näringslivets utveckling. Näringslivsplanen utgör även det huvudsakliga verktyget för samarbete och samverkan mellan kommunen och näringslivet som varit delaktiga i framtagandet av näringslivsplanen på olika sätt.

Företagarråd

Vi vill säkerställa en bra dialog kring företagande och företagsfrågor med företagare i Säters kommun. Vi testar olika modeller och sätt för detta. Ett av våra forum för dialog är företagarrådet som vi startat med representanter från olika företag och branscher runt om i kommunen. Det övergripande syftet med forumet är att skapa bättre förutsättningar för företagande i Säters kommun.

Företagarrådet ska:

  • Vara dialog och samverkan mellan kommun och företagare samt företagare och företagare.
  • Behandla strategiska och långsiktiga frågor.
  • Ha näringslivsfrågor i fokus, men även samhällsutvecklingsfrågor.
  • Ge möjlighet att påverka och lämna synpunkter.
  • Öka kunskap och förståelse hos alla.